ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: التكوير
آية:
 

التكوير

إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ
“Pamene dzuwa lidzakulungidwe (ndikuchotsedwa kuwala kwake),
Kuyambira pa Ayah 1 mpaka 4, Allah akutisonyeza zododometsa zina za tsiku lachimaliziro.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ
“Ndi pamene nyenyezi zidzathothoke (ndi kuchoka dangalira lake),
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ
“Ndi pamene mapiri adzayendetsedwe (kuchoka mmalo mwake),
Munthu aliyense pa tsiku limenelo adzadziwa zimene adachita, zabwino ndi zoipa.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ
“Ndi pamene ngamira zabere lamiyezi khumi zidzasiidwe (zopanda oziyang’anira),
Munthu aliyense ali nawo angelo awiri, Rakibu ndi Atidu. Ntchito zawo ndi kulemba ntchito za munthu, zabwino ndi zoipa zomwe.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ
“Ndi pamene nyama za mtchire zidzasonkhanitsidwe pamodzi (kuchokera mmalo osiyanasiyana chifukwa chakuopsa kwakukulu kwa tsikulo),
Tanthauzo lake ndikuti tsiku limenelo sipadzakhala munthu wotha kumthandiza mnzake pa chilichonse ndiponso palibe adzakhale ndi mphamvu zolamula kupatula Allah yekha.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ
“Ndi pamene nyanja zidzayatsidwe moto,
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ
“Ndi pamene mizimu idzalumikizidwe (ndi matupi ake),
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ
“Ndi pamene mwana wamkazi yemwe adaikidwa m’manda wamoyo adzafunsidwe,
Kutsutsa kulipo kwa mitundu itatu:
(a) Kutsutsa kwa mawu ndi zochita;
(b) Kutsutsa kwa zochita zokha, monga ukauzidwa kuti chinthu ichi nchoipa, munthu nkudziwa kuti zoona nchoipadi koma nkudzachichita chimenecho mosalabadira;
(c) Kutsutsa ndi zolankhula zokha. Kumeneko ndiko monga munthu akudziwa kuti chakutichakuti ncholetsedwa (haramu) koma m’malo mwake iye nkumati chimenecho nchovomerezeka (halali)
التفاسير العربية:
بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ
“Ndi tchimo lanji adaphedwera?
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ
“Ndi pamene makalata (momwe mudalembedwa zochita za aliyense) adzatambasulidwe ndi kugawidwa (kuti awerengedwe),
Munthu akachita choipa koyamba ndipo osalapa, limalowa dontho lakuda mu mtima mwake; nthawi iliyonse pamene akuonjezera machimo, dontho lija limakulirakulira mpaka kuuphimba mtima wonse. Dontho limeneli ndilo likutchedwa “Ran.” Tsono mtima ngati utaphimbidwa chotere sulabadira kuchita zoipa, ngakhale kuti auongole sungaongoke.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتۡ
“Ndi pamene thambo lidzayalulidwe (kuchoka mmalo mwake),
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡجَحِيمُ سُعِّرَتۡ
“Ndi pamene Jahena idzasonkhezeredwe mwamphamvu,
Apa, akutilamula kupikisana pakuchita zabwino kuti tipeze madalitso amene awakonzera anthu abwino. Kumeneko ndikuti munthu aliyense alimbikire kuchita mapemphero ndi zina zabwino.
التفاسير العربية:
وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ
“Ndi pamene Jannah idzayandikitsidwe,
التفاسير العربية:
عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّآ أَحۡضَرَتۡ
“(Zikadzachitika zimenezi) mzimu uliwonse udzadziwa zimene wabweretsa (zabwino ndi zoipa).
التفاسير العربية:
فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ
“Ndikulumbilira nyenyezi zimene zimabwerera masana ndi kutulukanso usiku.
التفاسير العربية:
ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ
“Zomwe zimayenda kenako nkubisika,
التفاسير العربية:
وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ
“Ndi usiku pamene ukulowa.
التفاسير العربية:
وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ
“Ndi m’mawa kukamacha;
التفاسير العربية:
إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ
“Ndithu iyi (Qur’an) ndi liwu la mthenga wa Allah (Jibril) wolemekezeka,
(Ndime 34-36) Tanthauzo lake ndikuti okhulupilira, tsiku lachimaliziro adzakhala m’mipando ya ulemu uku akuwayang’ana ndi kuwaseka anthu osakhulupilira ali m’mavuto monga momwe iwo adali kuseka okhulupilira pa dziko lapansi.
التفاسير العربية:
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ
“Mwini mphamvu ndi mwini ulemelero kwa Mwini Arsh (Mpando wa chifumu),
التفاسير العربية:
مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ
“Womveredwa kumeneko ndiponso wokhulupirika (pachivumbulutso).
التفاسير العربية:
وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ
“Ndipo m’bale wanuyu siwamisala ayi.
Chimodzi mwa zinthu zoopsa zomwe zidzachitika tsiku lachimaliziro ndi kugwedezeka kwa nthaka mwamphamvu zedi mpaka idzalekana ndi mapiri amene ali zichiri zake zoletsa kugwedezeka kwake. Pachifukwa ichi idzatambasuka ndipo zomwe zidali mkati mwake zidzatulukira pamtunda; nthaka idzangokhala yopanda kanthu mkati mwake.
التفاسير العربية:
وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ
“Ndithu ndikulumbira kuti (iye Mtumiki) (s.a.w) adamuona (Jibril) mchizimezime (chakum’mawa) chooneka bwino.
التفاسير العربية:
وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ
“Ndipo sali iye (Mtumiki) waumbombo ndi chivumbulutso (koma amafikitsa zonse ndi kuziphunzitsa kwa anthu).
التفاسير العربية:
وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ
“(Chivumbulutso chomwe chavumbulutsidwachi kwa iye) si mawu a satana wothamangitsidwa (mchifundo cha Allah);
التفاسير العربية:
فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ
“Nanga mukupita kuti?
التفاسير العربية:
إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ
“(Qur’ani) iyi sichina koma ndi chikumbutso cha zolengedwa zonse.
التفاسير العربية:
لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ
“Kwa yemwe mwa inu akufuna kuyenda mu njira yoongoka.
التفاسير العربية:
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
“Ndipo simungafune chinthu mwa inu nokha pokhapokha atafuna Allah Mbuye wa zolengedwa zonse.
التفاسير العربية:

 
ترجمة معاني سورة: التكوير
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الشيشيوا - فهرس التراجم

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م.

إغلاق