ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: الفاتحة
آية:
 

سورة الفاتحة - Al-Fâtihah

من مقاصد السورة:
تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى.
Per realizzare il monoteismo bisogna seguire il sentiero di Allāh l’Altissimo ed è necessario essere totalmente devoti a Lui solo.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Nel nome di Allāh, inizio a leggere il Corano chiedendo aiuto a Lui, l'Altissimo, cercando la Sua Benedizione, menzionando il Suo nome. La bæsmæleh comprende tre dei sublimi nomi di Allāh: 1 – Allāh, cioè: Colui che è adorato realmente; è il nome più alto che spetta solo ad Allāh, l'Altissimo, e nessun altro può essere chiamato con questo nome - Gloria Sua. 2 – Al-Raħmǣn (il Compassionevole), cioè colmo di compassione. 3 – Al-Raħīm (il Misericordioso), cioè colui che possiede abbondante e assidua misericordia. Egli ha misericordia di chi Egli vuole del Suo Creato, tra cui i Suoi sudditi fedeli.
التفاسير العربية:
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
Tutti i tipi di lode per le qualità di Maestà e Perfezione spettano solo a Lui e non appartengono a nessun altro, poiché Egli è il Dio di tutto, il Creatore e Governatore. E «Al-Alamun» [i mondi]: è il plurale di «mondo»; comprende tutto e tutti al di fuori di Allāh l'Altissimo.
التفاسير العربية:
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Lode ad Allāh, l'Altissimo, dopo averLo glorificato nel verso precedente.
التفاسير العربية:
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
La glorificazione di Allāh, l’Altissimo; in verità Egli è il Patrono di tutto ciò che vi è nel Giorno della Resurrezione, in cui nessun'anima potrà giovare ad un'altra anima in nulla. Il "Giorno del Rendiconto" è il Giorno della punizione e della resa dei conti.
التفاسير العربية:
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ
A Te solo dedichiamo tutti i tipi di culto e di obbedienza; non associamo a Te nessun altro, e a Te solo chiediamo aiuto in tutti i nostri affari, poiché tutto il bene sta nelle Tue mani, e non vi è altro Sostenitore, all’infuori di Te.
التفاسير العربية:
ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
Mostraci la retta via e mantienici su di essa, e tienici saldi su di essa, e aumenta la nostra rettitudine. E la retta via è la via evidente, quella che è priva di tortuosità, ovvero l'Islām, affidato da Allāh a Muħammed – Pace e la Benedizione di Allāh su di lui.ﷺ.
التفاسير العربية:
صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
La via di coloro, tra i tuoi sudditi, che hai colmato di grazie, indicando loro la retta via; come i profeti, i devoti, i martiri e i giusti: Loro sono l''eccellesa compagnia. Non la via di coloro che sono incorsi nella Tua ira, coloro che hanno conosciuto la verità ma non l’hanno seguita, come gli Ebrei. E non la via di coloro che sono sviati dalla verità, coloro che non vi sono stati guidati, per la loro noncuranza nelc cercarla, come i Nazareni.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه.
Allāh ha inaugurato il Suo libro con la bismilleh per guidare i Suoi sudditi ad iniziare le loro opere e parole pronunciandola, in cerca del Suo sostegno e della Sua ispirazione.

• من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب.
Una buona condotta da parte dei sudditi giusti di Allāh è quella di cominciare l'invocazione glorificando e lodando Allāh l’Altissimo, poi procedere con l’implorazione.

• تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم.
Un avvertimento rivolto ai musulmani è quello di non trascurare la ricerca della verità, come i Nazareni in perdizione, o non attenersi alla verità, come gli Ebrei incorsi nell'ira (di Allāh).

• دلَّت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه.
La Surah indica che la perfezione della fede avviene adorando Allāh L'Altissimo con devozione e chiedendo il sostegno a Lui solo e a nessun altro.


 
ترجمة معاني سورة: الفاتحة
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق