ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: الشرح
آية:
 

سورة الشرح - Al-Sharh

من مقاصد السورة:
المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه.
Viene menzionato il completamento della grazia di Allāh nei confronti del Suo Profeta pace e benedizioni di Allāh su di lui, con la rimozione dell'afflizione, dell'imbarazzo e delle difficoltà, e tutto ciò che potrebbe portare a queste situazioni.

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Allāh ha rasserenato il tuo cuore e ti ha indotto ad amare il fatto di ricevere la rivelazione,
التفاسير العربية:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
e ti abbiamo liberato dai peccati.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
• Il rango di cui il Profeta, pace e benedizione di Allāh su di lui, gode presso il suo Dio non ha pari.

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
• La gratitudine per le Sue grazie è un diritto di Allāh sul Suo suddito.

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
• Sulla necessità di essere pietosi con i deboli e di trattarli bene.


ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
Colui che ti ha affaticato tanto da quasi spezzarti la schiena;
التفاسير العربية:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
e abbiamo elevato la tua reputazione, tanto da essere menzionato nell'Azhān, nel Iǭāmah e in altre situazioni.
التفاسير العربية:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
In verità, dopo le avversità e la miseria vi è il sollievo e la ricchezza.
التفاسير العربية:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
In verità, dopo le avversità e la miseria vi è il sollievo e la ricchezza. Se ti attieni a questo, non farai caso al male del tuo popolo e non ti impedirà di indirizzare la gente ad Allāh.
التفاسير العربية:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Quando sei libero dai tuoi impegni e li porti a termine, impegnati ad adorare il tuo Dio.
التفاسير العربية:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
E fa sì che i tuoi desideri e i tuoi scopi siano rivolti ad Allāh solo.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
• Il compiacimento di Allāh è lo scopo più onorevole.

• رضا الله هو المقصد الأسمى.
• Sull'importanza della lettura e della scrittura nell'Islām.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
• Sul pericolo della ricchezza nel caso porti alla superbia e a tenersi lontani dalla verità.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
• Impedire di fare il bene è un segno di miscredenza.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
• I peccati hanno gravato sulla schiena del Profeta, pace e benedizioni di Allāh su di lui, figurarsi sul resto del creato!


 
ترجمة معاني سورة: الشرح
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق