ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: التين
آية:
 

سورة التين - At-Tîn

من مقاصد السورة:
امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته، وكمال الرسالة الخاتمة.
Viene menzionato il valore dell'uomo e il suo onore, tramite la sua fede, e il suo degrado quando la abbandona; per tale motivo, ha giurato sui luoghi in cui è discesa la rivelazione.

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ
Allāh giurò sul fico e sul luogo in cui cresce, e sull'olivo e il luogo in cui cresce, nella terra della Palestina dove venne inviato ‘Īsā, pace a lui,
التفاسير العربية:
وَطُورِ سِينِينَ
e giurò sul monte Sinai, dove il profeta Mūsā, pace a lui, dialogò con Lui,
التفاسير العربية:
وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ
e giurò sulla Mekkah, il Luogo Sacro, dove chi vi entra è al sicuro, e in cui è stato inviato Muħammed, pace e benedizione di Allāh su di lui ﷺ.
التفاسير العربية:
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ
Abbiamo creato l'uomo nel modo più perfetto e nella migliore immagine,
التفاسير العربية:
ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ
dopodiché lo facemmo tornare alla vecchiaia e alla senilità, in vita, senza poter sfruttare il suo corpo così come non potrebbe sfruttarlo se corrompesse il suo istinto e andasse a finire nel Fuoco,
التفاسير العربية:
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ
tranne coloro che hanno creduto in Allāh e che hanno compiuto opere buone; costoro, quando invecchieranno, otterranno una ricompensa eterna e ininterrotta, poiché hanno preservato il loro istinto.
التفاسير العربية:
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ
Che cosa ti porta, o uomo, a smentire il Giorno della Retribuzione dopo aver visto i molteplici segni della Sua Potenza?!
التفاسير العربية:
أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ
Non è forse Allāh, Colui che renderà il Giorno del Giudizio il giorno della Retribuzione, il Giudice più Giusto e più Equo?! È forse pensabile che Allāh trascuri i Suoi sudditi senza giudicarli, così da ricompensare chi ha compiuto buone azioni con il bene, e chi ha compiuto cattive azioni con il male?!
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
• Il compiacimento di Allāh è lo scopo più onorevole.

• رضا الله هو المقصد الأسمى.
• Sull'importanza della lettura e della scrittura nell'Islām.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
• Sul pericolo della ricchezza nel caso porti alla superbia e a tenersi lontani dalla verità.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
• Impedire di fare il bene è un segno di miscredenza.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
• I peccati hanno gravato sulla schiena del Profeta, pace e benedizioni di Allāh su di lui, figurarsi sul resto del creato!


 
ترجمة معاني سورة: التين
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق