ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - فهرس التراجم


ترجمة معاني سورة: العلق
آية:
 

سورة العلق - Al-‘Alaq

من مقاصد السورة:
الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل.
Sulla questione di migliorare l'uomo con la scienza e la rivelazione, che conduce il suddito ad affidarsi al suo Dio e ad esserGli sottomesso, cosa che viene a mancare facendo il contrario.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ
Recita, o Messaggero, ciò che Allāh ti ha rivelato, iniziando con il nome del tuo Dio, Colui che ha creato tutta le creature.
التفاسير العربية:
خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ
Creò l'uomo a partire da un grumo di sangue integro, dopo essere stato un fiotto.
التفاسير العربية:
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
Recita, o Messaggero, ciò che Allāh ti rivela; il tuo Dio, il Più Generoso, Colui che non ha pari nella Sua Generosità, ed Egli è Munifico nel concedere beni e grazie.
التفاسير العربية:
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
Colui che ha insegnato la calligrafia, l'alfabeto e come utilizzare il calamo per la scrittura,
التفاسير العربية:
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ
e che insegnò all'uomo ciò che non sapeva.
التفاسير العربية:
كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
No! In verità, o uomo licenzioso come Abū Jahl, che oltrepassa ogni limite nel trasgredire la legge di Allāh,
التفاسير العربية:
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
che si ritiene ricco per il rango che detiene e il denaro che possiede,
التفاسير العربية:
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ
in verità, o uomo, il ritorno sarà presso il tuo Dio, nel Giorno della Resurrezione, e ricompenserà ognuno in base a ciò che merita.
التفاسير العربية:
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ
Hai visto questione più assurda di quella di Abū Jahl, colui che ostacola
التفاسير العربية:
عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
il Nostro suddito Muħammed, pace e benedizione di Allāh su di lui ﷺ, quando prega presso la Ka'bah.
التفاسير العربية:
أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
Non sai che colui al quale è stato impedito ciò è ben guidato e illuminato dal suo Dio?!
التفاسير العربية:
أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
O che ordinava alla gente di temere Allāh obbedendo ai suoi ordini e rispettando i Suoi divieti: Può essere forse ostacolato qualcuno che si comporta in questo modo?!
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
• Il compiacimento di Allāh è lo scopo più onorevole.

• رضا الله هو المقصد الأسمى.
• Sull'importanza della lettura e della scrittura nell'Islām.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
• Sul pericolo della ricchezza nel caso porti alla superbia e a tenersi lontani dalla verità.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
• Impedire di fare il bene è un segno di miscredenza.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
• I peccati hanno gravato sulla schiena del Profeta, pace e benedizioni di Allāh su di lui, figurarsi sul resto del creato!


أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
Non vedi che costui che sbarra ciò che il Messaggero ha comunicato e che vi è avverso non teme Allāh?!
التفاسير العربية:
أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
Colui che ostacola questo suddito che prega non sa che, in verità, Allāh vede ciò che fa e che nulla di tutto ciò Gli è nascosto?!
التفاسير العربية:
كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
Le cose non stanno come questo ignorante crede; se non smette di fare del male al Nostro suddito e di smentirlo, lo afferreremo con forza per la fronte e lo trascineremo al Fuoco.
التفاسير العربية:
نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
Colui che è stato afferrato per la fronte, mente nelle sue affermazioni e sbaglia nelle azioni che compie.
التفاسير العربية:
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
Lascia che colui che verrà trascinato nel Fuoco per la fronte invochi i suoi amici e i suoi compagni, in quel Giorno, e che chieda loro di salvarlo dalla punizione.
التفاسير العربية:
سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
Noi chiameremo i bruschi custodi angelici dell'Inferno che non disobbediscono agli ordini di Allāh e che eseguono ciò che viene loro ordinato. Che osservi quale dei due gruppi è più forte e più potente!
التفاسير العربية:
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
Le cose non stanno come crede questo trasgressore; non riuscirà a farti alcun male, dunque non obbedirgli e prostrati dinanzi ad Allāh e avvicinati a Lui tramite gli atti di obbedienza, poiché questi fanno avvicinare a Lui ۩.
التفاسير العربية:
من فوائد الآيات في هذه الصفحة:
• فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام.
• Sul prestigio della Notte del Destino rispetto alle altre notti dell'anno.

• الإخلاص في العبادة من شروط قَبولها.
• La sincerità nella preghiera è una delle condizioni necessarie affinché venga accettata.

• اتفاق الشرائع في الأصول مَدعاة لقبول الرسالة.
• I miscredenti sono la parte peggiore del creato, mentre i credenti sono la parte migliore.

• Il fatto di essere concordi sull'origine della dottrina è una ragione sufficiente per accettare il Messaggio.


 
ترجمة معاني سورة: العلق
فهرس السور رقم الصفحة
 
ترجمة معاني القرآن الكريم - الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم - فهرس التراجم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

إغلاق