Prijevod značenja časnog Kur'ana - Njemački prijevod - Bubenheim * - Sadržaj prijevodā


Prijevod značenja Sura: Sura el-Ahkaf
Ajet:
 

 
Prijevod značenja Sura: Sura el-Ahkaf
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Njemački prijevod - Bubenheim - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - preveli Abdullah es-Samit (bivše ime: Frank Bubenheim) i Dr. Nedim Ilijas. Izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri.

Zatvaranje