Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Prijevod značenja Ajet: (1) Sura: Sura es-Sedžda
Ajet:
 

सूरा अस्-सज्दा

الٓمٓ
अलिफ लाम मीम।
Tefsiri na arapskom jeziku:

 
Prijevod značenja Ajet: (1) Sura: Sura es-Sedžda
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri.

Zatvaranje