Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod * - Sadržaj prijevodā

Preuzimanje XML - Preuzimanje CSV - Preuzimanje Excel

Prijevod značenja Ajet: (54) Sura: Sura ed-Duhan
Ajet:
 
كَذَٰلِكَ وَزَوَّجۡنَٰهُم بِحُورٍ عِينٖ
इसी प्रकार होगा तथा हम विवाह देंगे उनको ह़ूरों से।[1]
1. ह़ूर, अर्थात गोरी और बड़े-बड़े नैनों वाली स्त्रियाँ।
Tefsiri na arapskom jeziku:

 
Prijevod značenja Ajet: (54) Sura: Sura ed-Duhan
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana, 1433. godine po Hidžri.

Zatvaranje