Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod * - Sadržaj prijevodā

Preuzimanje XML - Preuzimanje CSV - Preuzimanje Excel

Prijevod značenja Ajet: (13) Sura: Sura el-Gašija
Ajet:
 
فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ
और उसमें ऊँचे-ऊँचे सिंहासन होंगे।
Tefsiri na arapskom jeziku:

 
Prijevod značenja Ajet: (13) Sura: Sura el-Gašija
Indeks sura Broj stranice
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Indijski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana, 1433. godine po Hidžri.

Zatvaranje