Prijevod značenja časnog Kur'ana - Somalijski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. Suurada Al-faatixa - Sura el-Fatiha 2. Suurada Al-baqarah - Sura el-Bekara 3. Suurada Aala Cimraan - Sura Alu Imran 4. Suurada An-nisaa - Sura en-Nisa 5. Suurada Al-maa'idah - Sura el-Maida 6. Suurada Al-ancaam - Sura el-En'am 7. Suurada Al-acraaf - Sura el-A'araf 8. Suurada Al-anfaal - Sura el-Enfal 9. Suurada At-towbah - Sura et-Tevba 10. Suurada Yuunis - Sura Junus 11. Suurada Huud - Sura Hud 12. Suurada Yuusuf - Sura Jusuf 13. Suurada Ar-racd - Sura er-Ra'd 14. Suurada Ibraahiim - Sura Ibrahim 15. Suurada Al-xajar - Sura el-Hidžr 16. Suurada An-naxl - Sura en-Nahl 17. Suurada Al-israa - Sura el-Isra 18. Suurada Al-kahf - Sura el-Kehf 19. Suurada Maryam - Sura Merjem 20. Suurada Daa'ha - Sura Ta-Ha 21. Suurada Al-anbiyaa - Sura el-Enbija 22. Suurada Alxajj - Sura el-Hadždž 23. Suurada A-lmu'minuun - Sura el-Mu'minun 24. Suurada An-nuur - Sura en-Nur 25. Suurada Alfurqaan - Sura el-Furkan 26. Suurada Ash-shucaraa - Sura eš-Šuara 27. Suurada An-naml - Sura en-Neml 28. Suurada Al-qisas - Sura el-Kasas 29. Suurada Al-cankabuut - Sura el-Ankebut 30. Suurada Ar-ruum - Sura er-Rum 31. Suurada Luqmaan - Sura Lukman 32. Suurada As-sajdah - Sura es-Sedžda 33. Suurada Al-axzaab - Sura el-Ahzab 34. Suurada Saba'a - Sura Sebe 35. Suurada Faadir - Sura Fatir 36. Suurada Yaasiin - Sura Ja-Sin 37. Suurada As-saafaat - Sura es-Saffat 38. Suurada Saad - Sura Sad 39. Suurada Az-zumar - Sura ez-Zumer 40. Suurada Qaafir - Sura Gafir 41. Suurada Fussilat - Sura Fussilet 42. Suurada As-shuura - Sura eš-Šura 43. Suurada Az-zukhruf - Sura ez-Zuhruf 44. Suurada Ad-dukhaan - Sura ed-Duhan 45. Suurada Al-jaathiya - Sura el-Džasija 46. Suurada Al-axqaaf - Sura el-Ahkaf 47. Suurada Muxammed - Sura Muhammed 48. Suurada Alfatx - Sura el-Feth 49. Suurada Al-xujraat - Sura el-Hudžurat 50. Suurada Qaaf - Sura Kaf 51. Suurada Ad-daariyaat - Sura ez-Zarijat 52. Suurada Ad-duur - Sura et-Tur 53. Suurada An-najm - Sura en-Nedžm 54. Suurada Al-qamar - Sura el-Kamer 55. Suurada Ar-raxmaan - Sura er-Rahman 56. Suurada Alwaaqicah - Sura el-Vakia 57. Suurada A-lxadiid - Sura el-Hadid 58. Suurada Al-mujaadalah - Sura el-Mudžadela 59. Suurada Al-xashr - Sura el-Hašr 60. Suurada A-lmumtaxinah - Sura el-Mumtehina 61. Suurada As-saf - Sura es-Saff 62. Suurada Al-jumcah - Sura el-Džuma 63. Suurada Al-munaafiquun - Sura el-Munafikun 64. Suurada At-taqaabun - Sura et-Tegabun 65. Suurada Ad-dalaaq - Sura et-Talak 66. Suurada At-taxriim - Sura et-Tahrim 67. Suurada Al-mulk - Sura el-Mulk 68. Suurada Al-qalam - Sura el-Kalem 69. Suurada Al-xaaqah - Sura el-Hakka 70. Suurada Al-macaarij - Sura el-Mearidž 71. Suurada Nuux - Sura Nuh 72. Suurada Al-jin - Sura el-Džinn 73. Suurada Al-muzammil - Sura el-Muzzemmil 74. Suurada Al-muddathir - Sura el-Muddessir 75. Suurada Al-qiyaamah - Sura el-Kijama 76. Suurada Al-insaan - Sura el-Insan 77. Suurada Al-mursalaat - Sura el-Murselat 78. Suurada An-naba'a - Sura en-Nebe 79. Suurada An-naazicaat - Sura en-Naziat 80. Suurada Cabasa - Sura Abese 81. Suurada At-takwiir - Sura et-Tekvir 82. Suurada Al-infidaar - Sura el-Infitar 83. Suurada Al-mudaffifiin - Sura el-Mutaffifin 84. Suurada Al-inshiqaaq - Sura el-Inšikak 85. Suurada Al-buruuj - Sura el-Burudž 86. Suurada Ad-daariq - Sura et-Tarik 87. Suurada Al-aclaa - Sura el-A'la 88. Suurada Al-qaashiyah - Sura el-Gašija 89. Suurada Al-fajr - Sura el-Fedžr 90. Suurada Al-balad - Sura el-Beled 91. Suurada Ash-shams - Sura eš-Šems 92. Suurada Al-layl - Sura el-Lejl 93. Suurada Ad-duxaa - Sura ed-Duha 94. Suurada Ash-sharx - Sura eš-Šerh 95. Suurada At-tiin - Sura et-Tin 96. Suurada Al-calaq - Sura el-Alek 97. Suurada Al-qadr - Sura el-Kadr 98. Suurada Al-bayinah - Sura el-Bejjina 99. Suurada Az-zalzalah - Sura ez-Zelzela 100. Suurada Al-caadiyaat - Sura el-Adijat 101. Suurada Al-qaaricah - Sura el-Karia 102. Suurada At-takaathur - Sura et-Tekasur 103. Suurada Al-casr - Sura el-Asr 104. Suurada Alhumazah - Sura el-Humeza 105. Suurada Al-fiil - Sura el-Fil 106. Suurada Quraysh - Sura Kurejš 107. Suurada Al-maacuun - Sura el-Maun 108. Suurada Al-kawthar - Sura el-Kevser 109. Suurada Al-kaafiruun - Sura el-Kafirun 110. Suurada An-nasr - Sura en-Nasr 111. Suurada Al-masad - Sura el-Mesed 112. Suurada Al-ikhlaas - Sura el-Ihlas 113. Suurada Al-falaq - Sura el-Felek 114. Suurada An-naas - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Somalijski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na somalijski jezik - Šejh Muhammed Ahmed Abdi. Štampano 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje