Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: Al-Qāri‘ah
Ayah:
 

ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߝߐߘߊ

ٱلۡقَارِعَةُ
ߤߋ߫ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ.
Arabic explanations of the Qur’an:
مَا ٱلۡقَارِعَةُ
ߡߋ߬ߘߋ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߘߌ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ
ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߟߊ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ
ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߙߌߝߙߌߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߋߙߌߣߍ߲ ߠߋ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ
ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߘߓߐߣߍ߲ ߠߋ߬.
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ( ߟߊ߬ ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸
Arabic explanations of the Qur’an:
فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ
ߏ߬ ߦߋ߫ ( ߞߍ߫ ߟߊ߫ ) ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߓߊߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ
ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ( ߟߊ߬ ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸
Arabic explanations of the Qur’an:
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ
ߏ߬ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߥߎߟߎ߲ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ
ߖߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟.
Arabic explanations of the Qur’an:
نَارٌ حَامِيَةُۢ
ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ( ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ) ߞߟߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.
Arabic explanations of the Qur’an:

 
Translation of the meanings Surah: Al-Qāri‘ah
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - N'ko Translation - Suliman Kanti - Translations’ Index

Translation of the meanings of the Noble Qur'an into the N'ko language, translated by Fodi / suliman Kanti.

close