Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo sapaniiwo al-quraan raɓɓiɗinaangi * - Tippudi firooji ɗii


Firo maanaaji Aaya: (1) Simoore: Simoore Lukmaan

ルクマーン章

Ina jeyaa e payndaale simoore ndee:
الأمر باتباع الحكمة التي تضمّنها القرآن، والتحذير من الإعراض عنها.
クルアーンの知恵に従うように命じ、それに反対することへの警告。

الٓمٓ
アリフ・ラーム・ミーム。雌牛章の冒頭で、同様の文字に関して説明済み。
Faccirooji aarabeeji:
Ina jeyaa e nafoore aayeeje ɗee e ngol hello:
• طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة.
●アッラーに帰依することに、現世と来世の成功がある。

• تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل.
●正道を過らせる言動はすべて禁止される。

• التكبر مانع من اتباع الحق.
●高慢であることは、真実の道から遠ざける。

• انفراد الله بالخلق، وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئًا.
●アッラーのみが創造されて、そして多神教徒たちの神々が何を創造したかについて、挑戦される。

 
Firo maanaaji Aaya: (1) Simoore: Simoore Lukmaan
Tippudi cimooje Tonngoode hello ngoo
 
Firo maanaaji al-quraan tedduɗo oo - Firo sapaniiwo al-quraan raɓɓiɗinaangi - Tippudi firooji ɗii

Firo saponiiwo raɓɓiɗngo facciroowo al-quraan, ummiriingo to hentoede facciro ngam jaŋdeeli al-quraan

Uddude