કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષાતર - બેસીમ કુરક્ત * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ માઉન   આયત:

Sura el-Maun

أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ
Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
અરબી તફસીરો:
فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ
Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
અરબી તફસીરો:
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.
અરબી તફસીરો:
فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ
A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
અરબી તફસીરો:
ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ
molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
અરબી તફસીરો:
ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ
koji se samo pretvaraju
અરબી તફસીરો:
وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ
i nikome ništa ni u naruč ne daju!
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર સૂરહ: અલ્ માઉન
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - બોસનીયન ભાષાતર - બેસીમ કુરક્ત - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

બોસીનયન ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર બસીમ કરકુત દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

બંધ કરો