ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ទាញយក XML ទាញយក CSV ទាញយក Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍
អាយ៉ាត់:
 

Al-Sharh

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
Haben Wir dir nicht deine Brust aufgetan
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
und dir deine Last abgenommen,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
die deinen Rücken niederdrückte,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
und dir dein Ansehen erhöht?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
Also gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
gewiß, mit der Erschwernis ist Erleichterung.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
Wenn du nun fertig bist, dann strenge dich an
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
und nach deinem Herrn richte dein Begehren aus.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: អាស្ហស្ហើរហ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ