ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក   អាយ៉ាត់:

Al-‘Alaq

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ
Lies im Namen deines Herrn, Der erschaffen hat,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ
den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ
Lies, und dein Herr ist der Edelste,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ
Der (das Schreiben) mit dem Schreibrohr gelehrt hat,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ
den Menschen gelehrt hat, was er nicht wußte.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ
Keineswegs! Der Mensch lehnt sich wahrlich auf,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ
daß er von sich meint, unbedürftig zu sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ
Gewiß, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ
Siehst du denjenigen, der abhält
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ
einen Diener, wenn er betet?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَرَءَيۡتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلۡهُدَىٰٓ
Siehst du! Obwohl er nach der Rechtleitung verfährt,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ
oder die Gottesfurcht gebietet?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ
Siehst du! Wie (wäre es) wenn er (die Botschaft) für Lüge erklärt und sich abkehrt?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ
Weiß er denn nicht, daß Allah sieht?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ
Keineswegs! Wenn er nicht aufhört, werden Wir ihn ganz gewiß an der Stirnlocke packen und ziehen,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ
einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهُۥ
So soll er doch seine Genossen rufen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ
Wir werden die (Höllen)wache rufen.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب۩
Keineswegs! Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei (Allah) nah!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអាឡឺម៉ង់- ប៉ូពិនហេម - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរគួរអានជាភាសាអាឡឺម៉ង់ ដោយលោកអាប់ឌុលឡោះ សាមុីត(ហ្វ្រេង ពូប៉ុីនហេម)និង បណ្ឌិតណាទីម អុីលយ៉េស

បិទ