ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ីតាលី- អូស្មាន អាសស្ហេីរីហ្វ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់កដរ៍
អាយ៉ាត់:
 

Al-Qadr

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ
In verità lo facemmo scendere nella notte del Prestigio.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ
E cosa sai, tu, della notte del Prestigio?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ
La notte del Prestigio è migliore di mille mesi.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ
In quella gli angeli e lo Spirito discendono, col permesso del loro Dio, per ogni evento.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ
Quella è pace fino all'apparire dell'alba.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាល់កដរ៍
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាអ៊ីតាលី- អូស្មាន អាសស្ហេីរីហ្វ - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការបកប្រែអត្ថន័យ​គម្ពីគួរអានទៅជាភាសាអ៊ីតាលីដោយលោកអូស្មាន អាសស្ហេីរីហ្វ​- បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយមជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែរ៉ូវ៉ាទក្នុងឆ្នាំ 1440 H

បិទ