पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पश्तो भाषामा अनुवाद : जकरिया । * - अनुवादहरूको सूची


अर्थको अनुवाद श्लोक: (2) सूरः: सूरतुन्नस्र
وَرَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۟ۙ
110-2 او ته خلق ووینې چې د الله په دین كې ډلې ډلې داخلېږي
अरबी व्याख्याहरू:
 
अर्थको अनुवाद श्लोक: (2) सूरः: सूरतुन्नस्र
अध्यायहरूको (सूरःहरूको) सूची رقم الصفحة
 
पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पश्तो भाषामा अनुवाद : जकरिया । - अनुवादहरूको सूची

पवित्र कुर्आनको अर्थको पश्तो भाषामा अनुवाद, अनुवादक : जकरिया अब्दुस्सलाम, संशोधन : मुफ्ती अब्दुल वली खान, प्रकाशन : १४२३ हिज्री ।

बन्द गर्नुस्