ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه آلمانی - بوبنهام * - لیست ترجمه ها


ترجمهٔ معانی سوره: سوره طارق
آیه:
 

 
ترجمهٔ معانی سوره: سوره طارق
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه آلمانی - بوبنهام - لیست ترجمه ها

ترجمه معانی قرآن کریم به زبان آلمانی، مترجم: عبدالله الصامت (فرانک بوبنهایم و د.ندیم إلیاس)، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف در مدینه منوره . سال چاپ: 1423هـ

بستن