ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඝාෂියා   වාක්‍යය:

Al-Ghâshiyah

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ
Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ
(Die einen) Gesichter werden an jenem Tag demütig sein,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ
sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةٗ
einem sehr heißen Feuer ausgesetzt,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ
und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ
Es wird für sie keine Speise geben außer aus trockenen Dornen,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ
die weder fett machen noch gegen den Hunger nützen.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ
(Die anderen) Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ
mit ihrem Bemühen zufrieden
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ
und in einem hohen Garten,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ
worin sie keine unbedachte Rede hören.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ
Darin gibt es eine fließende Quelle,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ
darin gibt es erhöhte Liegen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ
und hingestellte Trinkschalen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ
und aufgereihte Kissen
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ
und ausgebreitete Teppiche.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ
Schauen sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ
und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ
und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ
So ermahne; du bist nur ein Ermahner.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ
Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
Wer sich aber abkehrt und ungläubig ist,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ
den straft dann Allah mit der größten Strafe.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ
Gewiß, zu Uns ist ihre Rückkehr
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم
und gewiß, hierauf obliegt Uns ihre Abrechnung.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඝාෂියා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ජර්මානු පරිවර්තනය- බූපන්හායිම් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි ජර්මානු පරිවර්තනය. අබ්දුල්ලාහ් අස්සාමිත් (ෆ්රෑන්ක් බුබන්හයිම්) සහ නදීම් ඉල්යාස් විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී. මුද්‍රණය 1440 හිජ්රි

වසන්න