ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - නේපාල පරිවර්තනය - ජම්ඉයියතු අහ්ලේ හදීස් * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
වාක්‍යය:
 

सूरतुश्शरह

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
१) के हामीले तिम्रो छाती खोलिदिएनौं ?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
२) र तिमीमाथिबाट तिम्रो बोझ पनि हामीले उतारिदियौं ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
३) जसले तिम्रो कम्मर भाँचिराखेको थियो ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
४) र हामीले तिम्रो मर्यादा उच्च पार्यौं ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
५) निःसन्देह कठिनाइको साथमा सरलता पनि छ ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
६) निःसन्देह कष्टको साथ सजिलो (सरलता) छ ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
७) जब तिमीलाई फुर्सद हुन्छ, तब इबादत (पूजा)मा परिश्रम गर,
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
८) र आफ्नो पालनकर्तातिरै प्रवृत्त भइहाल्ने गर ।
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අෂ් ෂර්හ්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - නේපාල පරිවර්තනය - ජම්ඉයියතු අහ්ලේ හදීස් - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි නේපාල පරිවර්තනය. නේපාලයේ අහ්ලුල් හදීස්හි මධ්‍යම සංගමය විසින් පරිවර්තනය කරන ලදී.

වසන්න