ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඝාෂියා
වාක්‍යය:
 

الغاشية

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ
88-1 ایا تا ته (يعنې خلقو لره) د پټوونكي (قیامت) خبر راغلى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ
88-2 څه مخونه به په دغې ورځ كې خوار (او) وېرېدونكي وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ
88-3 سخت كار كوونكي، ستړي كېدونكي به وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةٗ
88-4 ډېر ګرم اور ته به ننوځي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ
88-5 په دوى به له ډېرې ګرمې چېنې نه اوبه څښولى شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ
88-6 د دوى لپاره به طعام نه وي مګر له اغزنې ترخې ونې نه
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ
88-7 چې نه څربول كوي او نه هېڅ لوږه لرې كوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ
88-8 څه مخونه به په دغې ورځ كې تروتازه وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ
88-9 په خپل كوشش به راضي (خوشاله) وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ
88-10 په اوچت جنت كې به وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ
88-11 دوى به په دغه (جنت) كې هېڅ بېكاره خبره نه اوري
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ
88-12 په دغه (جنت) كې روانه چینه ده
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ
88-13 په دغه (جنت) كې اوچت تختونه دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَكۡوَابٞ مَّوۡضُوعَةٞ
88-14 او (په اندازې سره) ایښودل شوي جامونه دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَنَمَارِقُ مَصۡفُوفَةٞ
88-15 او په قطار كې ایښودل شوي بالښتونه دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَزَرَابِيُّ مَبۡثُوثَةٌ
88-16 او غوړول شوي اعلی فرشونه دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ
88-17 ایا نو دوى اوښانو ته نه ګوري چې دوى څرنګه پیدا كړى شوي دي؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ
88-18 او اسمان ته چې دى څنګه اوچت كړى شوى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ
88-19 او غرونو ته چې دوى څنګه ودرول شوي دي ؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ
88-20 او ځمكې ته چې څنګه غوړول شوې ده؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ
88-21 نو ته پند وركړه، بېشكه ته خو يواځې پند وركوونكى يې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ
88-22 ته په دوى باندې مسلط كړى شوى نه يې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ
88-23 مګر هغه څوك چې (له ایمانه) وګرځي او كافر شي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَكۡبَرَ
88-24 نو الله به ده ته عذاب وركړي تر ټولو لوى عذاب
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ
88-25 بېشكه خاص مونږ ته د دوى بېرته راتګ دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُم
88-26 بیا یقینًا د دوى حساب زمونږ په غاړه دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඝාෂියා
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න