ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් බලද්
වාක්‍යය:
 

البلد

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
90-1 زه قسم خورم په دې ښار باندې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ
90-2 په داسې حال كې چې ته په دې ښار كې اوسېدونكى يې
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ
90-3 او په زېږوونكي باندې او په هغه باندې چې ده زېږولي دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ
90-4 یقینًا یقینًا مونږ انسان په مشقت كې پیدا كړى دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ
90-5 ایا دغه (كافر انسان) خیال كوي چې بېشكه شان دا دى چې په ده باندې به هیڅوك قادر نشي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا
90-6 دى وايي: ما ډېر زیات مال خرڅ كړى (لګولى) دى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
90-7 ایا دى خیال كوي چې بېشكه دى هیچا نه دى لیدلى
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ
90-8 ایا مونږ ده ته دوه سترګې نه دي وركړي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ
90-9 او یوه ژبه او دوه شونډي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ
90-10 اومونږ ده ته دوه لارې ښودلي دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ
90-11 نو ده د غونډۍ په ختلو كې هېڅ تكلیف ونه وېست
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ
90-12 او ته څه شي پوه كړې چې (ختل د) غونډۍ څه شى دى؟
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَكُّ رَقَبَةٍ
90-13 خلاصول د څټ (ازادول د مريي) دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ
90-14 او طعام وركول دي په داسې ورځ كې چې د لوږې والا ده
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ
90-15 یتیم ته چې د خپلوۍ خاوند وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ
90-16 یا مسكین ته چې په خاورو ككړ وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ
90-17 بیا دغه له هغو كسانو ځنې وي چې ایمان يې راوړى وي او یو بل ته د صبر وصیت كوي او یو بل ته د مهربانۍ (او شفقت) كولو وصیت كوي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ
90-18 دغه كسان دښي اړخ والا دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ
90-19 او هغه كسان چې زمونږ په ایتونو باندې كافران شوي دي دوى د چپ (ګس) اړخ والا دي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ
90-20 په دوى باندې به سرپوښ كړى شوى اور وي
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් බලද්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ අර්ථයන් හි පැෂ්ටෝ පරිවර්තනය. සකරියියා අබ්දුස්සලාම් විසින් පරිවර්තනය කර මුෆ්තී අබ්දුල් වලී විසින් සෝදුපත් කියවන ලදී. මුද්‍රණය හිජ්රි 1423

වසන්න