Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi gjermanisht - Bubenheim * - Përmbajtja e përkthimeve

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (6) Surja: Suretu Muhamed
وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ
und sie in den (Paradies)garten eingehen lassen, den Er ihnen kenntlich gemacht hat.
Tefsiret në gjuhën arabe:
 
Përkthimi i kuptimeve Ajeti: (6) Surja: Suretu Muhamed
Përmbajtja e sureve Numri i faqes
 
Përkthimi i kuptimeve të Kuranit Fisnik - Përkthimi gjermanisht - Bubenheim - Përmbajtja e përkthimeve

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën gjermane - Përkthyer nga Abdullah Es-Samit (Frank Bubenheim) dhe dr. Nedim Iljas. Botuar nga Kompleksi Mbreti Fehd për Botimin e Mushafit Fisnik në Medinë. Viti i botimit: 1423 h. (2002).

Mbyll