పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బెంగాలీ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫీల్
వచనం:
 

সূরা আল-ফীল

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرّم.
উপদেশ ও অনুগ্রহ হিসাবে আল্লাহর চিরসম্মানিত ঘর হিফাজতে তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ
১. হে রাসূল! আপনি কি জানেন না যে, আপনার প্রতিপালক আবরাহা ও তার সাথী হস্তী বাহিনীর সাথে তখন কী আচরণ করেছেন যখন তারা কাবাঘর বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলো?!
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ
২. আল্লাহ কি তাদের ধ্বংসাত্মক চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন নি?! ফলে তারা যেমন মুনুষকে কাবা থেকে বিমুখ করার স্বার্থ উদ্ধার করতে পারলো না তেমনিভাবে এর কোনরূপ ক্ষতি সাধনেও তারা ব্যর্থ হলো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ
৪. যেগুলো তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
৫. ফলে সেগুলো হয়ে গেলো মাড়িয়ে ফেলা চর্বিত ঘাসের ন্যায়।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.
ক. যারা ঈমান, নেক আমল, সত্যকে ধরে থাকা ও তার উপর ধৈর্য ধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

• تحريم الهَمْز واللَّمْز في الناس.
খ. মানুষকে সাক্ষাতে কিংবা অসাক্ষাতে নিন্দা বা দোষারোপ করা হারাম।

• دفاع الله عن بيته الحرام، وهذا من الأمن الذي قضاه الله له.
গ. আল্লাহ তাঁর মহা সম্মানিত ঘরের প্রতিরক্ষা করেন। এটি আল্লাহর নিরাপত্তামূলক ফায়সালা।


 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫీల్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బెంగాలీ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

బెంగాలీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం