పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బెంగాలీ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-లైల్
వచనం:
 

সূরা আল-লাইল

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق.
মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য ব্যক্ত করার লক্ষ্যে নিদর্শনাবলী, সকল আত্মা ও তার আমলসমূহের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা।

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ
১. আল্লাহ রাতের শপথ করেছেন যখন সে তার অন্ধকার দিয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান আচ্ছন্ন করে ফেলে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
২. শপথ করলেন দিবসের যখন তা সমুজ্জ্বল হয় ও প্রকাশ পায়।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
৩. তিনি শপথ করলেন সৃষ্টির উভয় প্রকার নর-নারীর।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ
৪. হে মানব সমাজ! তোমাদের আমল বস্তুতঃ বিভিন্নরূপী। তাতে রয়েছে পুণ্যসমূহ যা জান্নাতে প্রবেশের উপায়। আবার তাতে রয়েছে পাপাচার যা জাহান্নামে যাওয়ার উপায়।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
৫. অতএব, যে ব্যক্তি অপরিহার্য খাতে তথা যাকাত, ভরণ-পোষণ ও কাফফারা দান করলো এবং আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে সতর্ক থাকলো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
৬. আর আল্লাহ প্রতিফল হিসাবে যা দান করার অঙ্গীকার করেছেন সেটিকে সত্যায়ন করলো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ
৭. অচিরেই আমি তার জন্য নেক আমল করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা সহজ করে দেবো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ
৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করে না এবং তার সম্পদ নিয়ে সে আল্লাহ থেকে বেপরওয়া থাকে এবং তাঁর নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ কামনা করে না।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
৯. উপরন্তু সে আল্লাহ প্রতিফল দান ও তাঁর পথে ব্যয় করার যে সওয়াব দানের অঙ্গীকার করেছেন সেটির প্রতি মিথ্যারোপ করে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• أهمية تزكية النفس وتطهيرها.
ক. আত্মশুদ্ধি ও একে পরিচ্ছন্ন করার গুরুত্ব।

• المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.
খ. পাপ কাজের সহযোগীরা পাপে একে অপরের অংশীদার।

• الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.
গ. পাপাচার ইহকালীন শাস্তিরও কারণ।

• كلٌّ ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ.
ঘ. যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তাই সহজ। তাই তাদের কেউ বাধ্য আর কেউ অবাধ্য।


فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ
১০. আমি তার জন্য অপকর্ম করা সহজ এবং পুণ্যের কাজ কঠিন করে দেবো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
১১. সে যখন ধ্বংস হয়ে যাবে ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন এ সম্পদ তার কোন উপকারে আসবে না। যা ব্যয় করার ক্ষেত্রে সে কার্পণ্য করেছে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ
১২. আমার দায়িত্ব হলো সুস্পষ্টভাবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
১৩. ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল কর্মবিধান আমারই ইচ্ছাধীন অধিকার। তা আমি ব্যতীত অন্য কারো নয়।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ
১৪. অতএব, হে মানবকুল! আমি তোমাদেরকে এমন আগুন থেকে সতর্ক করেছি যা প্রজ্জ্বলিত হবে যদি তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى
১৫. উক্ত আগুনের উত্তপ্ত আগ্রাসন কেবল হতভাগা কাফিরই আস্বাদন করবে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
১৬. যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনিত বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى
১৭. অবশ্যই এ থেকে সর্বাপেক্ষা সংযমী মানুষ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দূরে রাখো হবে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
১৮. যে নিজকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করার মানসে সমূহ কল্যাণ কাজে নিজ সম্পদ ব্যয় করে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ
১৯. তার সম্পদ ব্যয়র পেছনে কারো অনুগ্রহের প্রতিদান প্রদানের হেতু নেই।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ
২০. সে নিজ সম্পদ ব্যয় করে তাঁর মহান রব যিনি সৃষ্টিকুলের ঊর্ধ্বে রয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্য কিছু কামনা করে না।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ
২১. সে অচিরেই তাঁর রবের পক্ষ থেকে সম্মানজনক প্রতিদানলাভে সন্তুষ্ট হবে।
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
ক. আল্লাহর নিকট নবীর মর্যাদার সাথে কোন মর্যাদারই তুলনা হয় না।

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
খ. নিআমতের শুকরিয়া আদায় করা বান্দাহর উপর আল্লাহর অধিকার।

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
গ. দুর্বলদের সাথে দয়া ও ন¤্রতা প্রদর্শন অপরিহার্য।


 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-లైల్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బెంగాలీ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

బెంగాలీ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం, మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ

మూసివేయటం