పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియన్ అనువాదం - సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ * - అనువాదాల విషయసూచిక

డౌన్ లోడ్ XML డౌన్ లోడ్ CSV డౌన్ లోడ్ Excel API
Please review the Terms and Policies

భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫీల్
వచనం:
 

Sura el-Fil

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ
Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio?
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ
Zar lukavstvo njihovo nije upropastio
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ
i na njih jata ptica poslao,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ
koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ
pa ih kao izjedeno lišće učinio?
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:

 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అల్-ఫీల్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - బోస్నియన్ అనువాదం - సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ - అనువాదాల విషయసూచిక

దారుల్-ఇస్లాం సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రాన్స్ లేషన్ పయినీర్స్ బృందం అనువదించిన ఖురాన్ యొక్క అర్థాలను బోస్నియన్ లోకి అనువదించడం www.islamhouse.com

మూసివేయటం