పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - పెర్షియన్ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం * - అనువాదాల విషయసూచిక


భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అష్-షర్హ్   వచనం:

سوره شرح

ఈ సూరహ్ (అధ్యాయం) యొక్క ప్రయోజనాలు:
المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه.
نیکی و احسان (الهی) به پیامبر -صلی الله علیه وسلم- که نعمت های معنوی را بر وی کامل نموده است.

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ
به راستى كه تو را دل گشاده كرديم و دریافت وحی را برايت خوشايند ساختیم.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ
گناهان گذشته شما را آمرزیدیم و سنگینی باری که از ایام جاهلیت بر تو بود، برداشتیم.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
هیچ جایگاهی با جایگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد پروردگارش برابری نمی‌کند.

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
شکر نعمت‌ها حقی برای الله بر بنده‌اش است.

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
وجوب مهربانی و نرمی با مستضعفان.

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ
همان گناهی که تو را رنج می‌داد تا جایی‌که نزدیک بود کمرت را بشکند.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ
و یادت را برای تو بالا بردیم، که در اذان و اقامه و غیر این دو یاد می‌شوی.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا
به راستى كه همراه با هر سختی و تنگنايى، آسانی و گشایشى وجود دارد.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا
به راستی که همراه با هر سختی و تنگنايى، آسانی و گشایشى وجود دارد. پس اگر اين امر را درک كردى، نباید آزار قومت تو را بترساند و تو را از دعوت به سوی الله متعال بازدارد.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ
پس هرگاه از اعمالت فارغ شدی و از آنها دست کشیدی در عبادت پروردگارت بکوش.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب
و فقط به‌سوی الله تمایل و قصد کن.
అరబీ భాషలోని ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు:
ఈ పేజీలోని వచనాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు:
• رضا الله هو المقصد الأسمى.
گرامیداشت پیامبر -صلی الله علیه وسلم- توسط الله متعال، همان گونه که نام او را پر آوازه كرده است.

• أهمية القراءة والكتابة في الإسلام.
رضایت الله متعال والاترین هدف است.

• خطر الغنى إذا جرّ إلى الكبر والبُعد عن الحق.
اهمیت خواندن و نوشتن در اسلام.

• النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر.
خطر ثروت، اگر انسان را به تکبر و دوری از حق بکشاند.

• إكرام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رفع له ذكره.
نهی از معروف صفتى از صفت هاى کفر است.

 
భావార్ధాల అనువాదం సూరహ్: సూరహ్ అష్-షర్హ్
సూరాల విషయసూచిక పేజీ నెంబరు
 
పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - పెర్షియన్ అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యానం - అనువాదాల విషయసూచిక

పెర్షియన్ భాషలో అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ యొక్క సంక్షిప్త తఫ్సీర్ వ్యాఖ్యాన అనువాదం - మర్కజ్ తఫ్సీర్ లిల్ దిరాసాత్ అల్ ఖురానియ్యహ్ ప్రచురణ.

మూసివేయటం