แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: Al-Ikhlās   อายะฮ์:

Sura el-Ihlas

วัตถุประสงค์ของสูเราะฮ์:
تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير.
Allah je jedinstveno, apsolutno i savršeno božanstvo, daleko iznad i oslobođen potrebe za djetetom, roditeljem ili Sebi ravnom.

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
Reci, o Poslaniče: Allah je jedinstven u božanskim osobinama i On je jedini Bog.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
On je Gospodar Apsolutni i savršeni u svojim svojstvima i ljepoti, Onaj kome sva stvorenja teže i kod Njega utočište traže.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
Onaj koji nikog nije rodio, niti je Njega iko rodio. On Uzvišeni nema ni djeteta ni roditelja.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ
Njemu niko od stvorenja nije sličan.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
ประโยชน์​ที่​ได้รับ​:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Potvrđivanje Allahovih savršenih svojstava i negiranja svojstava manjkavosti.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Potvrđenost postojanja sihra i načina liječenja od njega.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Liječenje loših misli biva spominjanjem Allaha i uticanjem Njemu od šejtana.

 
แปลความหมาย​ สูเราะฮ์: Al-Ikhlās
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - สารบัญ​คำแปล

คำแปลภาษาบอสเนีย สำหรับ Al-Mukhtasar ในการตีความหมายอัลกุรอานอันสูงส่ง - ออกโดย ศูนย์ตัฟซีร์เพื่อการศึกษาอัลกุรอาน

ปิด