แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - อะลาอุดดีน มันศูร * - สารบัญ​คำแปล

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

แปลความหมาย​ อายะฮ์: (4) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
4. Жазо (Қиёмат) кунининг Эгаси — Подшоҳи.
И з о ҳ. Мақтов-олқишга ҳақдор бўлиш учун башар оламига подшоҳ бўлишнинг ўзигина кифоя қилмайди. Балки коинотдаги барча сайёралар ва улардаги бор жонли-жонсиз мавжудотнинг ҳаммаси устидан илму ҳикмат ва раҳм-шафқат билан эгалик қиладиган, бундан ташқари, Охиратдаги ҳисоб-китоб кунида ҳам ягона подшоҳ бўлган Аллоҳ таолониг Ўзигина ҳамду санога лойиқ Зотдир.
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (4) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - อะลาอุดดีน มันศูร - สารบัญ​คำแปล

การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาอุซเบกโดยอะลาอุดดีน มันศูร จัดพิมพ์ในปี ฮ.ศ. 1430 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยศูนย์การแปลรุววาด คำแปลต้นฉบับมีให้เพื่อการพัฒนา การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการเสนอข้อชี้แนะ

ปิด