แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - มุหัมหมัด ศอดิก * - สารบัญ​คำแปล


แปลความหมาย​ อายะฮ์: (3) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
У Роҳман ва Роҳиймдир.
(Барчага-кофирга ҳам, мўминга ҳам меҳрибон ва неъмат берувчи. «Роҳман" сифати фақат Аллоҳга хос бўлиб, ундан бошқа ҳеч кимга нисбатан бу сифатни ишлатиб бўлмайди. «Раҳийм" сифати, хосроқ бўлиб, фақат мўминларга қиёмат куни раҳм қилувчи маъносини англатади ва Аллоҳдан ўзгаларга, жумладан, Пайғамбар алайҳиссаломга нисбатан ҳам ишлатилади.)
ตัฟสีรต่างๆ​ ภาษาอาหรับ:
 
แปลความหมาย​ อายะฮ์: (3) สูเราะฮ์: Al-Fātihah
สารบัญสูเราะฮ์ หมายเลข​หน้า​
 
แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - คำแปลภาษาอุซเบก - มุหัมหมัด ศอดิก - สารบัญ​คำแปล

การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาอุซเบกโดยมุหัมหมัด ศอดิก มุหัมหมัด ยูซุฟ จัดพิมพ์ในปี ฮ.ศ. 1430 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยศูนย์การแปลรุววาด คำแปลต้นฉบับมีให้เพื่อการพัฒนา การประเมินอย่างต่อเนื่อง และการเสนอข้อชี้แนะ

ปิด