Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Ý nghĩa nội dung Chương: Chương Al-Nas   Câu:

An-Nâs

قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ
Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
مَلِكِ ٱلنَّاسِ
dem König der Menschen,
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
dem Gott der Menschen,
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ
vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ
der in die Brüste der Menschen einflüstert,
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ
von den Ginn und den Menschen.
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Chương: Chương Al-Nas
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, được dịch bởi 'Abdullah As-Samit (Frank Bubenheim) và tiến sĩ Nadim Elyas

Đóng lại