Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (8) Chương kinh: Chương Al-Ghashiyah
Câu kinh:
 
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ
(Die anderen) Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein,
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (8) Chương kinh: Chương Al-Ghashiyah
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Đức - Bubenheim - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Đức được chuyển ngữ do Abdullah As-samit ((Frank Bubenheim và Tiến sĩ Nadim Elias). Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munuwwarah. Ấn hành năm 1423 H.

Đóng lại