Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (8) Chương kinh: Chương Al-Ghashiyah
Câu kinh:
 
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ
(Die anderen) Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein,
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (8) Chương kinh: Chương Al-Ghashiyah
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Đức - Bubenheim - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Đức, dịch thuật bởi Abdullah Al-Samit (Frank Bubenheim) và Tiến sĩ Nadim ILYAS, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah xuất bản năm 1423 A.H

Đóng lại