Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Đức - Bubenheim * - Mục lục các bản dịch


Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: () Chương kinh: Chương Al-Lail
Câu kinh:
 

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: () Chương kinh: Chương Al-Lail
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Đức - Bubenheim - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim ngôn ngữ Đức được chuyển ngữ do Abdullah As-samit ((Frank Bubenheim và Tiến sĩ Nadim Elias). Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munuwwarah. Ấn hành năm 1423 H.

Đóng lại