Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Ấn Độ * - Mục lục các bản dịch


Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (21) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Câu kinh:
 
فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبِحِينَ
अब वे एक-दूसरे को पुकारने लगे भोर होते हीः
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (21) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Bản dịch tiếng Ấn Độ - Mục lục các bản dịch

Bản dịch Al-Qur'an Al-Karim bằng ngôn ngữ Ấn Độ được chuyển ngữ do Mawlana Aziz Al-Haq Al-Umri. Do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an tại Madinah Al-Munawwarah. Ấn hành vào năm 1433 H.

Đóng lại