Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Ấn Độ * - Mục lục các bản dịch

Tải về XML - Tải về CSV - Tải về Excel

Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (21) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Câu kinh:
 
فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبِحِينَ
अब वे एक-दूसरे को पुकारने लगे भोर होते हीः
Giải thích tiếng Ả-rập:

 
Dịch nội dung ý nghĩa Câu kinh: (21) Chương kinh: Chương Al-Qalam
Mục lục các chương kinh Số trang
 
Dịch nội dung ý nghĩa của Thiên Kinh Qur'an - Dịch thuật tiếng Ấn Độ - Mục lục các bản dịch

Dịch ý nghĩa nội dung Qur'an sang tiếng Ấn Độ, dịch thuật bởi 'Azizul Haq Al-'Umri, do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành năm 1433 A.H.

Đóng lại