Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (2) Chương: Chương Al-Nasr
وَرَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۟ۙ
110-2 او ته خلق ووینې چې د الله په دین كې ډلې ډلې داخلېږي
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Câu: (2) Chương: Chương Al-Nasr
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pashto - Zakariya - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Abu Zakariya 'Abdus Salam và Mufti 'Abdul Wali Khan kiểm duyệt. Ấn bản năm 1423 A.H

Đóng lại