Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Swahili - 'Abdullah Muhammad và Nasir Khamis * - Mục lục các bản dịch


Ý nghĩa nội dung Câu: (3) Chương: Chương Al-Ikhlas
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
«Hana mwana wala mzazi wala mke.
Các Tafsir tiếng Ả-rập:
 
Ý nghĩa nội dung Câu: (3) Chương: Chương Al-Ikhlas
Mục lục các chương Kinh Số trang
 
Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Swahili - 'Abdullah Muhammad và Nasir Khamis - Mục lục các bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili, dịch thuật bởi tiến sĩ 'Abdalla Muhammad Abu Bakar và Nasir Khamis.

Đóng lại