Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Surah: An-Nasr   Ayah:

An-Nasr

Purposes of the Surah:
بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة.
Ang pagbabalita ng nakagagalak sa Propeta – sa pamamagitan ng maraming kabutihan at pagtatanggol sa kanya – hinggil sa pagwawagi at pagwawakas ng mensahe.

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ
Kapag dumating ang pag-aadya ni Allāh sa Relihiyon mo, O Sugo, ang pagpapalakas Niya rito, at ang pagkaganap ng pagsakop sa Makkah
Arabic explanations of the Qur’an:
وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا
at nakakita ka sa mga tao na pumapasok sa Islām sa isang delegasyon matapos ng isang delegasyon
Arabic explanations of the Qur’an:
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا
ay alamin mo na iyon ay isang palatandaan sa pagkalapit ng pagwawakas ng misyon na ipinadala ka dahil doon kaya magluwalhati ka kalakip ng papuri sa Panginoon mo bilang pasasalamat sa Kanya sa biyaya ng pag-aadya at pagsakop [sa Makkah], at humiling ka mula sa Kanya ng kapatawaran. Tunay na Siya ay laging Palatanggap ng pagbabalik-loob, na tumatanggap ng pagbabalik-loob ng mga lingkod Niya at nagpapatawad sa kanila.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• المفاصلة مع الكفار.
Ang pakikipaghiwalayan sa mga tagatangging sumampalataya.

• مقابلة النعم بالشكر.
Ang pagtumbas sa mga biyaya ng pasasalamat.

• سورة المسد من دلائل النبوة؛ لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرًا ومات بعد عشر سنين على ذلك.
Ang Kabanata Al-Masad ay kabilang sa mga patunay ng pagkapropeta dahil ito ay humatol kay Abū Lahab ng pagkamatay bilang tagatangging sumampalataya, at namatay siya sa gayon matapos ng sampung taon.

• صِحَّة أنكحة الكفار.
Ang katumpakan ng mga kasal ng mga tagatangging sumampalataya.

 
Translation of the meanings Surah: An-Nasr
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close