Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran * - Translations’ Index


Translation of the meanings Ayah: (3) Surah: Al-Hashr
وَلَوۡلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ
Kung sakaling si Allāh ay hindi nagtakda sa kanila ng pagpapalisan sa kanila mula sa mga tahanan nila ay talaga sanang pinagdusa Niya sila sa Mundo sa pamamagitan ng pagkapatay at pagkabihag at ukol sa kanila sa Kabilang-buhay ang pagdurusa sa Apoy, na maghihintay sa kanila bilang mga mananatili roon magpakailanman.
Arabic explanations of the Qur’an:
Benefits of the verses in this page:
• المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه، فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية؛ كمحبة المسلم لقريبه الكافر، فإنها جائزة.
Ang pag-ibig na hindi gumagawa sa Muslim na magpapawalang-kaugnayan sa relihiyon ng tagatangging sumampalataya at masusuklam dito, tunay na ito ay ipinagbabawal. Tungkol naman sa pag-ibig na likas gaya ng pag-ibig ng Muslim sa kamag-anak niyang tagatangging sumampalataya, tunay na ito ay ipinahihintulot.

• رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان.
Ang ugnayan ng pananampalataya ay ang pinakamatibay sa mga ugnayan sa pagitan ng mga alagad ng pananampalataya.

• قد يعلو أهل الباطل حتى يُظن أنهم لن ينهزموا، فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون.
Maaaring tumaas ang mga kampon ng kabulaanan hanggang sa ipagpalagay na sila ay hindi matatalo, ngunit darating ang pagkatalo nila mula sa kung saan hindi nila inaasahan.

• من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب.
Kabilang sa pagtatakda ni Allāh sa mga tao ang pagtutulak ng mga sakuna sa pamamagitan ng pagkaganap ng higit na mababa sa mga ito na mga sakuna.

 
Translation of the meanings Ayah: (3) Surah: Al-Hashr
Surahs’ Index Page Number
 
Translation of the Meanings of the Noble Qur'an - Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran - Translations’ Index

Filipino (Tagalog) Translation of Al-Mukhtasar in interpreting the Noble Quran, issued by Tafsir Center

close