કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - થાય ભાષાતર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (25) સૂરહ: અન્ નૂર
يَوۡمَئِذٖ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلۡحَقَّ وَيَعۡلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ ٱلۡمُبِينُ
[24.25] วันนั้นอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถ้วน ตามส่วนแห่งการตอบแทนของพวกเขาอย่างแท้จริง และพวกเขาจะรู้ว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้น พระองค์คือผู้ทรงสัจจะ ผู้ทรงเปิดเผย
અરબી તફસીરો:
 
શબ્દોનું ભાષાંતર આયત: (25) સૂરહ: અન્ નૂર
સૂરહ માટે અનુક્રમણિકા પેજ નંબર
 
કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - થાય ભાષાતર - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

થાય ભાષામાં કુરઆન મજીદનું ભાષાતર, તેનું ભાષાતર ગ્રેજ્યુએટ ગ્રૂપ સોસાયટી ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને થાઇલેન્ડની યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું, આયતોમાં સુધારો મરકઝ રવાદ અત્ તરજમા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, મૂળ અનુવાદ, આપના અભિપ્રાય તેમજ મુકલ્યાંકન અને સતત સુધારા કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

બંધ કરો