د قرآن کریم د معناګانو ژباړه - بوسنیايي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه. * - د ژباړو فهرست (لړلیک)


د معناګانو ژباړه آیت: (3) سورت: الانسان
إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا
Preko poslanika mi smo čovjeku pojasnili pravi put, čime je upoznat i sa putem zablude. Nakon toga on, ili slijedi Pravi put pa bude zahvalni Allahov rob i vjernik ili skrene s tog puta pa bude nevjernik koji negira Allahove ajete.
عربي تفسیرونه:
په دې مخ کې د ایتونو د فایدو څخه:
• خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة.
Opasnost ljubavi prema ovome i okretanja od onoga svijeta.

• ثبوت الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله له.
Ajetima se potvrđuje da čovjek ima pravo slobodnog izbora, što je Allahova počast prema njemu.

• النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم.
Gledanje u Allahovo Lice najveća je blagodat.

 
د معناګانو ژباړه آیت: (3) سورت: الانسان
د سورتونو فهرست (لړلیک) د مخ نمبر
 
د قرآن کریم د معناګانو ژباړه - بوسنیايي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه. - د ژباړو فهرست (لړلیک)

بوسنیایي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی.

بندول