د قرآن کریم دائرة المعارف

لکه د قرآن کریم د معنی لپاره د نړۍ په ټولو ژبو باوري تفسیر او ترجمې برابرول

 

د ژباړو فهرست (لړلیک)

مختلفو ژبو ته د قرآن کریم د معناوو اړول د لټون او ډاونلوډ (ښکته) کولو سره


په پښتو ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د ابو زکریا عبدالسلام له خوا ژباړل شوي او د مفتی عبدالولی خان له خوا یې مراجعه شوې ده ۱۴۲۳ هـ کال چاپ. 2020-06-15 - V1.0.1

ترجمه لټول
 
 

پوره شوي ترجمې

په انګلیسي ژبه کې د قرآن د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة په همکارۍ د اسلام هاوس په مرسته تر سره شوې ده.IslamHouse.com. 2022-09-01 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

انګلیسي ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، صحیح نړیواله نسخه، د نور نړیوال مرکز لخوا خپره شوې. 2022-07-20 - V1.1.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

انګریزي ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د تقي الدین هلالي او محمد محسن خان لخوا ژباړل شوې. 2019-12-27 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

انګلیسي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه - کار پرې روان دی، ولید بلیهش العمري ژباړلې ده. 2022-04-05 - V1.0.0

ترجمه لټول

انګلیسي ژبې ته د قرآن کریم د معناوو ژباړه چې د. ارفینج ژباړلې او د. محمد حجاب بیا کتلې. 2022-08-10 - V1.0.2

ترجمه لټول

په فرانسوي ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د ډاکټر نبیل رضوان له خوا ژباړل شوې، د نور نړیوال مرکز - 2017 چاپ. 2018-10-11 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

فرانسوي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، رشید معاش ژباړلې ده 2021-06-06 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په فرانسوي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د محمد حمید الله لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2022-01-10 - V1.0.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

هسپانوي ژبې ته د قرآن کریم د معناوو ژباړه، چې محمد عیسی غارسیا ژباړلې. د چاپ کال یې ۱۴۳۳ هـ 2021-03-15 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

د نور نړیوال مرکز لخوا په هسپانوي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه. د 2017 کال نسخه. 2018-10-09 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په هسپانوي ژبه - لاتیني امریکایی نسخه - د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د نور نړیوال مرکز لخوا ژباړل شوی. د 2017 نسخه. 2018-10-09 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

پرتګالي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د دکتور حلمی نصر لخوا ژباړل شوې، دا په 1440 هـ کال کې د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او پراختیا ورکړل شوې ده. 2020-09-22 - V1.3.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په جرمني کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د عبدالله السمیت (فرانک پاپین هایم) او ډاکټر ندیم الیاس لخوا ژباړل شوی. . 2021-01-07 - V1.1.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

جرمنۍ ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: ابو رضا محمد بن احمد بن رسول. د چاپ کال ۲۰۱۵م. 2016-11-27 - V1.0.0

ترجمه لټول

ایټالوي ژبې ته د قرآن کریم د معناوو ژباړه چې عثمان الشریف ژباړلې، او د رواد ژباړې مرکز په ۱۴۴۰هـ کې خپره کړې 2022-08-29 - V1.0.2

ترجمه لټول

په بلغاري ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه. 2021-06-07 - V1.0.0

ترجمه لټول

په رومانیايي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، په رومانیا کې د اسلامي او کلتوري ټولنې لخوا خپره شوې. ۲۰۱۰ م. 2022-03-27 - V1.0.0

ترجمه لټول

هالنډي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د هالنډ اسلامي مرکز لخوا. کار پرې روان دی. 2022-10-29 - V1.0.0

ترجمه لټول

ترکي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: شعبان بریتش. سموالی ئې د رواد الترجمې مرکز تر څارنې لاندی شوی، او د نظر څرګندولو او ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره ئې د اصلي ژباړې کتل خلاص دي. 2019-12-26 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ترکۍ ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: د رواد الترجمې مرکز ډله د دار الاسلام ویب پاڼي سره په همکارۍ WWW.ISLAMHOUSE.COM. کال ۱۴۴۰. 2018-10-16 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په ترکي ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د پوهانو د یوې ډلې لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2017-05-23 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

آذري ژبې ته د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د علي خان موسیف لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة لخوا اصلاح شوې، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ په موخه شتون لري. 2021-11-23 - V1.0.2

ترجمه لټول

په ګورجۍ ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې سره کیږي– کار پرې روان دی. 2022-10-05 - V1.0.0

ترجمه لټول

په مقدوني ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د مقدونیایې پوهانو د یوې ډلې لخوا ژباړل شوې او بیاکتنه یې شوې ده. 2021-04-22 - V1.0.0

ترجمه لټول

الباني ژبې ته د قرآن کریم د معنناوو ژباړه، چې حسان ناهي ژباړلې، او د اسلامي فکر او تمدن الباني معهد په کال ۲۰۰۶م کې خپره کړې.. 2019-12-22 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

الباني ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه د اسلام هاوس په مرسته د رواد الترجمة مرکز اړوند د یو ټیم لخوا ژباړل شوې ده ، او کار پرې روان دی. 2022-11-20 - V1.0.0

ترجمه لټول

د محمد مهانوفیچ لخوا بوسنیایي ژبې ته د قرآن کریم د معناوو ژباړه چې په ۲۰۱۳م کې چاپ شوې، د ځینو آیتونو د ژباړې منل یې د رواد ژباړې مرکز په څارنه ترسره شوې، د پرله پسې ودې، ارزونې او نظر ورکونې په موخه پر اصلي ژباړه د خبرتیا فرصت ورکول کېږي. 2019-12-21 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په بوسنیايي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د باسم کارکوت لخوا ژباړل شوی. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې تصحیح شوی ، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو ، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2017-04-10 - V1.0.0

ترجمه لټول

په بوسنیايي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د مرکز رواد ترجمه د ټیم لخوا د اسلام هاوس ویب پاڼې په مرسته ژباړل شوې ده .www.islamhouse.com 2022-08-15 - V2.0.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په صربی ژبه کې د قرآن د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة لخوا د اسلام هاوس ویب پانې په همکارۍ ژباړل شوې ده. islamhouse.com 2022-10-23 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

اوکراییني ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه،دا ژباړه د میخیلو یاکوبوویچ لخوا شوې ده،د چاپ کال یې ۱۴۳۳هـ دی. دا ژباړه مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2021-06-21 - V1.0.1

ترجمه لټول

په قزاقي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د خلیفه التای لخوا ژباړل شوی. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوي او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2017-03-30 - V1.0.0

ترجمه لټول

اوزبکي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: محمد صادق محمد یوسف. چاپ کال: ۱۴۳۰هـ. سموالی ئې د رواد الترجمې مرکز تر څارنې لاندی شوی، او د نظر څرګندولو او ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره ئې د اصلي ژباړې کتل خلاص دي. 2017-06-09 - V1.0.0

ترجمه لټول

په ازبکي ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د اسلام هاؤس.ویب پاڼې په همکارۍ د مرکز رواد الترجمة لخوا ژباړل شوې. 2021-12-14 - V1.0.0

ترجمه لټول

اوزبکي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: علاء الدین منصور. چاپ کال: ۱۴۳۰هـ. سموالی ئې د رواد الترجمې مرکز تر څارنې لاندی شوی، او د نظر څرګندولو او ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره ئې د اصلي ژباړې کتل خلاص دي. 2017-03-25 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

تاجکي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: د رواد الترجمې مرکز ډله د دار الاسلام ویب پاڼي سره په شراکت WWW.ISLAMHOUSE.COM 2018-09-29 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په تاجيکي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د خواجه میروف خواجه میر لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2022-01-24 - V1.0.2

ترجمه لټول

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

ترجمه لټول

په اندونیزیایي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د سبق شرکت ترجمه، ۲۰۱۶ ګڼه. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوی او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2022-05-26 - V1.1.2

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

اندونیزیایي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه چې د اندونیزیا د اسلامې چارو د وزارت لخوا خپره شوی. سموالی ئې د رواد الترجمې مرکز تر څارنې لاندی شوی، او د نظر څرګندولو او ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره ئې د اصلي ژباړې کتل خلاص دي. 2021-04-04 - V1.0.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په اندونیزیایي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د اندونیزیا د مذهبي چارو وزارت اړوند د تصویب شوې کمیټې لخوا شوې ژباړه شوې ده. دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو ، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2018-04-19 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په فلیپیني ژبه (تاګالوګ) د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة لخوا د دار الاسلام ویب پاڼې په همکارۍ شوې ده شوې.www.islamhouse.com 2020-06-29 - V1.1.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

مالایي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، عبد الله باسمیة ژباړلې ده 2021-01-27 - V1.0.0

ترجمه لټول

په چینایي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د محمد مکین لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2022-09-07 - V1.0.2

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

ترجمه لټول

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2022-10-19 - V1.0.2

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په ایغوري ژبه کې د قرآن د معناګانو ژباړه، د شیخ محمد صالح لخوا ژباړل شوی. دا د مرکز رواد الترجمة لخوا اصلاح شوې، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ په موخه شتون لري. 2018-02-20 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په جاپاني ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د سعید ساتو لخوا ژباړل شوی، چاپ 1440 هجري. 2022-11-09 - V1.0.8

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

کوریایي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، حامد تشوي ژباړلې ده، او مرکز رواد الترجمة لخوا یې اصلاح شوې ده، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو ، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2022-03-03 - V1.0.3

ترجمه لټول

کوریایي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د اسلام هاؤس ویب پاڼې په همکارۍ د مرکز رواد الترجمة د ټیم لخوا ژباړل شوې. کار پرې روان دی. islamhouse.com. 2022-03-03 - V1.0.0

ترجمه لټول

په ويتنامي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د رواد الترجمة مرکز د یوې ډلې له خوا د اسلام هاوس (islamhouse.com) په همکارۍ ژباړل شوې ده. 2021-08-19 - V1.0.4

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په ويتنامي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د حسن عبدالکريم لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2017-05-31 - V1.0.0

ترجمه لټول

تایلینډ کې د پوهنتون او انسټیټیوټ فارغانو د ټولنې لخوا په تایلینډي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2016-10-15 - V1.0.0

ترجمه لټول

خمیري ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، نشروونکی: د کمبوديا د اسلامي ټولنې د پراختیا ټولنه. چاپ کال ۲۰۱۲م. 2021-10-25 - V1.0.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

WWW.ISLAMHOUSE.COM فارسي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: د راود الترجمې مرکز ډله، د دار الاسلام ويب پاڼې سره په همکارۍ. 2020-05-10 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په فارسي دري ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د مولوي محمد انور بدخشاني له خوا ترجمه شوی 2021-02-16 - V1.0.0

ترجمه لټول

په کردي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د محمد صالح پاموکي لخوا ژباړل شوې. دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة لخوا اصلاح شوې، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ په موخه شتون لري. 2019-12-28 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په کردي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د صلاح الدین عبدالکریم لخوا ژباړل شوی. 2021-03-28 - V1.0.0

ترجمه لټول

کرمانجي کرد ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دکتور اسماعیل سگێری.ژباړلې ده. 2022-01-13 - V1.0.0

ترجمه لټول

په پښتو ژبه د قرانکریم د معناګانو ژباړه، د ابو زکریا عبدالسلام له خوا ژباړل شوي او د مفتی عبدالولی خان له خوا یې مراجعه شوې ده ۱۴۲۳ هـ کال چاپ. 2020-06-15 - V1.0.1

ترجمه لټول

عبراني ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، په القدس کې د دار السلام مرکز لخوا خپور شوی دی 2022-03-07 - V1.0.2

ترجمه لټول

د محمد ابراهیم جنکري له خوا په اردو ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه. دا د مرکز رواد الترجمة لخوا اصلاح شوی، او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ په موخه شتون لري. 2021-11-29 - V1.1.2

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په هندي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د عزیز الحق عمري لخوا ژباړل شوی. 2021-11-16 - V1.1.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په بنګالي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دکتور . ابوبکر محمد زکریا. 2021-05-22 - V1.1.1

ترجمه لټول

ماراتي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: محمد شفیع انصاري، نشروونکی: البر ټولنه - مومبی. 2018-10-03 - V1.0.0

ترجمه لټول

په تیلګو ژبه کې د قرآن کریم د معنی ژباړه، د عبدالرحیم بن محمد لخوا ژباړل شوې. 2020-06-03 - V1.0.2

ترجمه لټول

ګوجراتي ژبې ته د قران کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: رابیلا العمري، د مرکز البحوث الاسلامیة والتعلیم رئېس -نادیاد ګوجرات- نشروونکی: البر بنسټ - مومبای ۲۰۱۷م. 2022-08-29 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په ملیالم ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د عبدالحمید حیدر المدني او کانهي محمد لخوا ژباړل شوی. 2021-05-30 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

آسامي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: شیخ رفیق الاسلام حبیب الرحمن. د ترجمې کال ۱۴۳۸ هـ. 2022-04-10 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

تامیلي ژبې ته د قرآن کریم د معناوو ژباړه چې شیخ عمر شریف بن عبد السلام ژباړلې 2022-07-31 - V1.0.2

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په تامل ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د شیخ عبدالحمید البقاوي لخوا ژباړل شوی. 2021-01-07 - V1.0.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په سنګالي ژبه د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة لخوا د اسلام هاوس په همکارۍ ژباړل شوې ده ژباړل شوې.www.islamhouse.com 2022-09-06 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په نیپالي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د اهل الحدیث مرکزي ټولنه - نیپال. 2021-03-11 - V1.0.1

ترجمه لټول

سواحلې ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، علی محسن البرواني ژباړلې ده 2021-03-09 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په سواهیلي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د ډاکټر عبدالله محمد ابوبکر او شیخ ناصر خمیس لخوا ژباړل شوی. 2016-11-28 - V1.0.0

ترجمه لټول

صومالي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، عبد الله حسن یعقوب ژباړلې ده. 2022-11-27 - V1.0.7

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په اماریک ژبه کې د قرآن کریم د معنی ژباړه، د شیخ محمد صادق او محمد الثاني لخوا شوې ده دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوې او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2019-12-25 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

یوربا ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: الشیخ ابو رحیمة میکائیل ایکوییني. چاپ کال ۱۴۳۲ هـ. 2021-11-16 - V1.0.6

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

په هاوسا ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د ابوبکر محمود جمعي لخوا ژباړل شوې. دا د مرکز رواد الترجمة تر څارنې لاندې اصلاح شوی او اصلي ژباړه د نظر څرګندولو، ارزونې او دوامداره پرمختګ لپاره شتون لري. 2021-01-07 - V1.2.1

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

اورومي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: غالي ابابور اباغونا. چاپ کال ۲۰۰۹م. 2017-03-19 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

لوغندي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، ژباړوونکی: د افریقا پرمختیایي بنسټ ډله 2019-10-13 - V1.0.0

ترجمه لټول

په انکو ژبه د قرآن د معناګانو ژباړه، د فودي / سلیمان کانتي لخوا ژباړل شوې. 2021-11-28 - V1.0.0

ترجمه لټول

په انکو ژبه کې د قرآن د معناګانو ژباړه، د کرامو / بابا مامدي جاني لخوا ژباړل شوې ده. 2021-12-20 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

د کینیاروانډا ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د روانډا د مسلمانانو ټولنې د ټیم لخوا ژباړل شوې. 2022-08-21 - V1.0.3

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

دیګباني ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، محمد بابا ګتوبو ژباړلې ده 2020-10-29 - V1.0.0

ترجمه لټول

چیچوایي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، خالد ابراهیم بیتالا ژباړلې ده، ۲۰۲۰ کال چاپ 2022-04-04 - V1.0.0

ترجمه لټول

په اشنتي ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د شیخ هارون اسماعیل لخوا ژباړل شوی. 2021-08-31 - V1.0.2

ترجمه لټول

په یاوو ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، د محمد بن عبدالحمید سلیکا لخوا ژباړل شوی. 2020-12-06 - V1.0.2

ترجمه لټول

په فلاني ژبه کې د قرآن کریم د معناګانو ژباړه، دا ژباړه د مرکز رواد الترجمة د یو ټیم لخوا د اسلام هاوس ویب پاڼې په همکارۍ ژباړل شوې ده . www.islamhouse.com 2022-02-09 - V1.0.1

ترجمه لټول

لینګالا ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه ، محمد بالنګوګو ژباړلې ده 2021-09-27 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)
 
 
 

د قرآن کریم لنډ تفسیر

په عربۍ ژبه کې المختصر فی تفسیر القرآن الکریم، د مرکز تفسیر للدراسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2017-02-15 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ترکۍ ژباړه، د مرکز تفسیر للدراسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2021-08-22 - V1.1.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

فرانسوي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2019-10-03 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

اندونیزیايي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2017-01-23 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ویتنامي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2019-02-10 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

بوسنیایي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2019-04-15 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ایټالوي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2019-04-15 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

هسپانوي ژبې ته د قرآن کریم د معناګانو ژباړه د قرآني مطالعاتو؛ تفسیر مرکز لخوا خپره شوې ده. 2020-12-31 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم فلیپیني (تجالوج) ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2017-01-23 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

بنګالي ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه، د قرآني مطالعاتو؛ تفسیر مرکز لخوا خپره شوې ده. 2020-10-15 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

فارسي ژبې ته د المختصر فی تفسیر القرآن الکریم ژباړه، د مرکز تفسیر للدارسات القرآنیة لخوا خپور شوی. 2017-01-23 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

چینایې ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه: د قرآني مطالعاتو؛ تفسیر مرکز لخوا خپره شوې ده. 2020-09-29 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

جاپاني ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه، د قرآني مطالعاتو؛ تفسیر مرکز لخوا خپره شوې ده. 2020-10-01 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

اسامي ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه، د قرآن علومو مرکز، تفسیر لخوا خپره شوې ده. 2021-08-24 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

ملیباري ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه، د قرآني علومو د مرکز، تفسیر لخوا خپره شوې ده. 2021-09-07 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)

خمیري ژبې ته د قرآن کریم د لنډ تفسیر ژباړه، د قرآني علومو د مرکز، تفسیر لخوا خپره شوې ده. 2021-09-14 - V1.0.0

ترجمه لټول - د ترجمې ډاونلوډ کول (ښکته کول)
 
 

عربي تفسیرونه

اسان تفسیر په عربۍ ژبه کې - په مدینه منوره کې د فهد پاچا د قرآن شریف د چاپ کمپلیکس لخوا خپور شوی. 2017-02-15 - V1.0.0

د تفسیر اړول (لټول) - د تفسیر ډاونلوډ (ښکته کول)

د السراج فی بیان غریب القرآن کتاپ څخه د لفظونو معناګانې 2017-02-15 - V1.0.0

د تفسیر اړول (لټول) - د تفسیر ډاونلوډ (ښکته کول)
 
 

هغه ترجمې چې کار ورباندې شروع دی

اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الهولندية
اللغة الهولندية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

پرمختیایي خدمتونه

پرمختیاکوونکو ته متوجه خدمتونه په دې هدف چې هغه محتوی پوره کړي چې یو پرمختیاکوونکی ورته د قرآن کریم متعلق پروګرامونو په جوړولو کې اړتیا لري.

XML

د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) XML

ډاونلوډ کول (ښکته کول)


د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) XML

ډاونلوډ کول (ښکته کول)

CSV

د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) CSV

ډاونلوډ کول (ښکته کول)


د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) CSV

ډاونلوډ کول (ښکته کول)

Excel

د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) Excel

ډاونلوډ کول (ښکته کول)


د اکسل په فائلونو کي د ترجمو ډاونلوډ (ښکته کول) Excel

ډاونلوډ کول (ښکته کول)