पवित्र कुरअानको विश्वकोश

विश्वका भाषाहरूमा पवित्र कुरअानका विश्वासनीय अनुवाद र व्याख्याहरूको उपलब्धितिर।

 

अनुवादहरूको सूची

पवित्र कुरअानको अर्थको व्याख्याको विभिन्न भाषाहरूमा प्रदर्शनी डाउनलोड र खोज गर्ने सुविधाको साथ


पवित्र कुरआनको अनुवाद नेपाली भाषामा, यसको अनुवाद केन्द्रीय अहले हदीस संघले गरेको छ । 2021-03-11 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्
 
 

पूर्ण अनुवादहरू

पवित्र कुरआनको अनुवाद इंगलिश भाषामा, यसको अनुवाद यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । र यसमाथि कार्य भइरहेको छ । 2022-09-01 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको इंगलिश भाषामा अनुवाद, सहि अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण, यसलार्इ नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले प्रकाशित गरेको हो । 2022-07-20 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको इंगलिश भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद तकियुद्दीन हेलाली र मुहसिन खानले गर्नु भएको छ । 2019-12-27 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको इंगलिश भाषामा अनुवाद- पाँच खण्ड, यसको अनुवाद डा. वलीद बलिहश अल् उमरीले गर्नु भएको छ । 2022-04-05 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको इन्गलिश अनुवाद, अनुवादकः डा. टी. बी. अरविन्ज, पुनर्विचारकः डा. मुहम्मद हिजाब । 2022-08-10 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद फ्रेन्च भाषामा, यसको अनुवाद डा. नबील रिजवानले गरेका छन् । र यसको प्रकाशन नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले सन् २०१७ र्इ.मा गरिएको हो । 2018-10-11 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद रशीद मअाशले गर्नु भएको छ । 2021-06-06 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद फ्रेन्च भाषामा, यसको अनुवाद मुहम्मद हमीदुल्लाहले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2022-01-10 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद स्पेनिस भाषामा, जसको अनुवाद मुहम्मद इसा गार्सियाले गरेका छन्, प्रकाशन १४३३ हिज्री संबत 2021-03-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद स्पेनिश भाषामा, यसको अनुवाद नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले सन् २०१७ र्इ.मा गरिएको हो । 2018-10-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद स्पेनिश भाषामा-ल्याटिन अमेरिकन संस्क्रण, यसको अनुवाद नूर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले सन् २०१७ र्इ.मा गरेको हो । 2018-10-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद पुर्तगाली भाषामा, यसको अनुवाद डा. हिलमी नस्रले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ, सन् १४४० हिज्री । 2020-09-22 - V1.3.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

वित्र कुरआनको अनुवाद जर्मन भाषामा, यसको अनुवाद अब्दुल्लाह अस्सामित (फ्रान्क बुबेनहायम) र डा. नदीम इलियासले गरेका छन् । 2021-01-07 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद जर्मन भाषामा, जसको अनुवाद अबू रजा मुहम्मद बिन अहमद बिन रसूलले गरेका छन्, प्रकाशन साल २०१५ र्इ. । 2016-11-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद इटालियन भाषामा, जसको अनुवाद उसमान अश्शरीफले गरेका छन्, जसलार्इ अग्रगामी अनुवाद केन्द्रले १४४० हिज्रीमा प्रकाशित गरेको छ। 2022-08-29 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको रोमानियन भाषामा अनुवाद, यसलार्इ रोमानियामा इस्लामिक र सांस्कृतिक लिगले २०१० ई.डी.मा प्रकाशित गरेको हो । 2022-03-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2022-09-26 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद टर्की भाषामा, जसको अनुवाद शअबान ब्रित्शले गरेका छन् । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2019-12-26 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद टर्की भाषामा, जसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउस वेबसाइटको www.islamhouse.com सहायताले गरेका छन् १४४० हिज्रीमा। 2018-10-16 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद टर्की भाषामा, यसको अनुवाद विज्ञहरूको एउटा समूहले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-05-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद अज़रबैजानी भाषामा, यसको अनुवाद अली खान मुसार्इफले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2021-11-23 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद जोरजियन भाषामा, जसमाथि अग्रगामी अनुवाद केन्द्रद्वारा कार्य भइरहेको छ, जसको पाँच खण्ड अध्धयनको लागि उपलब्ध छ । 2022-10-05 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद अल्बेनियन् भाषामा, जसको अनुवाद हस्सान नाहीले गरेका छन्, जसलार्इ इस्लामीय सोच र इस्लामीय सभ्यताको अल्बेनियन् संस्थाले प्रकाशित गरेको छ। 2019-12-22 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अल्बेनियाली अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरिरहेको छ । र यसमाथि कार्य भइरहेको छ । 2022-06-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद बोस्नियाली भाषामा, जसको अनुवाद मुहम्मद मिहानुफितशले गरेका छन्, जसलार्इ मुजमउल मलिक फहद पवित्र ग्रन्थ कुरआनको प्रिन्टिंग कोम्प्लेक्स मदीना मुनव्वराले प्रकाशित गरेको छ। प्रकाशन साल २०१३ इ. । र यसमध्येका केही श्लोकहरूको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2019-12-21 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद बोस्नियाई भाषामा, जसको अनुवाद बसीम करकूतले गर्नु भएको छ, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-04-10 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको बोस्नियाई भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । 2022-08-15 - V2.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको सर्बियन भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । र यसमाथि कार्य गतिशील छ । 2022-02-21 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद यूक्रेनी भाषामा, यसको अनुवाद डा. मिखाइयुलू यअकूबू फित्शले गरेका छन्, १४३३ हिज्रीमा प्रकाशित भएको संस्क्रण । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2021-06-21 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद कजाख भाषामा, यसको अनुवाद खलीफा अत्ताइले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-03-30 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद उज्बेक भाषामा, जसको अनुवाद मुहम्मद सादिक मुहम्मद युसुफले गरेका छन्, प्रकाशन साल १४३० हिज्री । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-06-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2021-12-14 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद उज्बेक भाषामा, जसको अनुवाद अलाउद्दीन मन्सूरले गरेका छन्, प्रकाशन साल १४३० हिज्री । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-03-25 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद ताजिक भाषामा, जसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउस वेबसाइटको www.islamhouse.com सहायताले गरेका छन् । 2018-09-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद ताजिक भाषामा, यसको अनुवाद खोजा मीरूफ खोजा मीरले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2022-01-24 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद इन्डोनेसियन भाषामा, साबिक नामक कम्पनीद्वारा अनुवादित, २०१६ इ.डी. मा प्रकाशित संस्क्रण, यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2022-05-26 - V1.1.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद इन्डोनेसियन भाषामा, जसलार्इ इन्डोनेसियन क्रियाकलाप मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2021-04-04 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद इन्डोनेसियाली भाषामा, यसको अनुवाद इन्डोनेसियाली धार्मिक मामिला मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त आयोगले गरेका छ, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2018-04-19 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको फिलिपिनो (तागालोग) भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । 2020-06-29 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको मलाया भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अब्दुल्लाह मुहम्मद बासमीयहले गर्नु भएको छ । 2021-01-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद चिनियाँ भाषामा, यसको अनुवाद मुहम्मद मकीनले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2022-09-07 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة.. 2022-10-05 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद उइघुर भाषामा, यसको अनुवाद शैख मुहम्मद सालेहले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2018-02-20 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद जापानी भाषामा, जसको अनुवाद सर्इद सातुले गर्नु भएको छ, १४४० हिज्रीमा प्रकाशित संस्क्रण । 2022-10-04 - V1.0.7

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको कोरियाली भाषामा अनुवाद, यसको विकास अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षण अन्तर्गत इस्लाम हाउसको सहभागितामा भइरहेको छ । 2022-03-03 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2022-03-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको भियतनामी अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । 2021-08-19 - V1.0.4

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद भियतनामी भाषामा, यसको अनुवाद हसन अब्दुल करीमले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2017-05-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद थाई भाषामा, यसको अनुवाद थाईल्याण्डका विश्वविद्यालय र संस्थानका पूर्व छात्रसंघले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2016-10-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद खमेर भाषामा, जसको प्रकाशन कम्बोडियन इस्लामिक समाज विकास संघले गरेको छ, प्रकाशन साल २०१२ इ. । 2021-10-25 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद फारसी भाषामा, जसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउस वेबसाइटको www.islamhouse.com सहायताले गरेका छन् । 2020-05-10 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको फारसी दारी भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद मोलवी मुहम्मद अनवर बदख्शानीले गर्नु भएको छ । 2021-02-16 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद कुर्दिश भाषामा, यसको अनुवाद मुहम्मद सालेह बामुकीले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2019-12-28 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको कुर्दिश भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद सलाहुद्दीन अब्दुल करीमले गर्नु भएको छ । 2021-03-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद बोस्नियाली भाषामा, जसको अनुवाद जकरिया अब्दुस्सलामले गरेका छन्, र यसको संशोधन मुफ्ती अब्दुल वली खानले गरेका छन् । प्रकाशन साल १४२३ हिज्री । 2020-06-15 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको हिब्रू भाषामा अनुवाद, यरूशलेमको दार अल सलाम केन्द्रद्वारा प्रकाशित भएको छ । 2022-03-07 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद उर्दु भाषामा, यसको अनुवाद मुहम्मद इब्राहीम जुनागढीले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2021-11-29 - V1.1.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद हिन्दी भाषामा, यसको अनुवाद अजीजुल हक्क अल् उमरीले गरेका छन् । 2021-11-16 - V1.1.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद बंगाली भाषामा, यसको अनुवाद डा. अबू बक्र मुहम्मद जक्रियाले गरेका छन् । 2021-05-22 - V1.1.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद मराठी भाषामा, जसको अनुवाद मुहम्मद शफीअ अनसारीले गरेका छन्, जसलार्इ बिर्र नामक संस्थान मुमबर्इले प्रकाशित गरेको छ। 2018-10-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद तेलुगु भाषामा, यसको अनुवाद अब्दुर्रहीम बिन मुहम्मदले गरेका छन् । 2020-06-03 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद गुजराती भाषामा, जसको अनुवाद राबीला अल उमरीले गरेका छन् इस्लामी अनुसन्धान र शिक्षा केन्द्रको प्रमुख, जसलार्इ बिर्र नामक संस्थानले २०१७ र्इ. मा प्रकाशित गरेको छ। 2022-08-29 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद मलयालम भाषामा, जसको अनुवाद अब्दुल हामिद हैदर मदनी र केनही मुहम्मदले गर्नु भएको छ । 2021-05-30 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद असामी भाषामा, जसको अनुवाद अश्शैख रफीकुल इस्लाम हबीबुर्रहमानले गरेका छन्, प्रकाशन साल १४३८ हिज्री । 2022-04-10 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको तामिली अनुवाद, यसको अनुवाद शैख उमर शरीफ बिन अब्दुस्सलामले गरेका छन् । 2022-07-31 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद तमिल भाषामा, जसको अनुवाद शैख अब्दुल हमीद अल बाक्वीले गरेका छन् 2021-01-07 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको सिंहलाली भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको एउटा समूहले इस्लाम हाउसको सहभागितामा गरेको छ । 2022-09-06 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद नेपाली भाषामा, यसको अनुवाद केन्द्रीय अहले हदीस संघले गरेको छ । 2021-03-11 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको स्वाहिली भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अली मुहसिन अल् बरेवानीले गर्नु भएको छ । 2021-03-09 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद स्वाहिली भाषामा, जसको अनुवाद डा. अब्दुल्लाह मुहम्मद अबू बक्र, र शैख नासिर खमीसले गर्नु भएको छ । 2016-11-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद सोमाली भाषामा, जसको अनुवाद शैख मुहम्मद अहमद अब्दी, प्रकाशन साल १४१२ हिज्री । र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2022-01-23 - V1.0.5

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद अम्हरी भाषामा, यसको अनुवाद शैख मुहम्मद सादिक र मुहम्मद अस्सानी हबीबले गरेका छन्, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2019-12-25 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद युरोपेली भाषामा, जसको अनुवाद अश्शैख अबू रहीमा मीकार्इल एैकवीनीले गरेका छन्, प्रकाशन साल १४३२ हिज्री । 2021-11-16 - V1.0.6

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद हाउसा भाषामा, जसको अनुवाद अबु बक्र महमूद जुमीले गर्नु भएको छ, र यसको संशोधन अग्रगामी अनुवाद केन्द्रको पर्वेक्षणमा गरिएको छ । र मूल अनुवादलार्इ उपलब्ध गराइएको छ ताकि निरन्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले तपार्इको प्रतिक्रिया र यसको गुणस्तरतालार्इ हामीसित साझा गर्नुहोस् । 2021-01-07 - V1.2.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद ओरोमो भाषामा, जसको अनुवाद गाली अबाबूर अबागूनाले गरेका छन्, प्रकाशन साल २००९ इ. । 2017-03-19 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अनुवाद लगानीस भाषामा, जसको अनुवाद अफ्रिकी विकास फाउन्डेशनको एउटा समूहले गरेको छ । 2019-10-13 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको ईन्को भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद दियान मुहम्मदले गर्नु भएको छ । 2021-11-28 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको किन्यारवाण्डा भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद रुवाण्डा मुस्लिम संघको एउटा समूहले गरेको छ । 2022-08-21 - V1.0.3

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको दगबानियन भाषामा अनुवाद, जसको अनुवाद मुहम्मद बाबा गुतुबुले गर्नु भएको छ । 2020-10-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको चेवा भाषामा अनुवाद, जसको अनुवाद खालिद इब्राहीम बेतालाले गर्नु भएको छ । प्रकाशन लिपि २०२० र्इ. 2022-04-04 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको अशान्ति भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद अश्शैख हारून इस्मार्इलले गर्नु भएको छ । 2021-08-31 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

पवित्र कुरआनको याव भाषामा अनुवाद, यसको अनुवाद मुहम्मद बिन अब्दुल हमीद सिलिकाले गर्नु भएको छ । 2020-12-06 - V1.0.2

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2022-02-09 - V1.0.1

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस्
 
 
 

संक्षिप्त कुरअानको व्याख्या

अरबी भाषामा पिवत्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्या, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2017-02-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको टर्की भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2021-08-22 - V1.1.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको फ्रेन्च भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2019-10-03 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको इन्डोनेसियन भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको भियतनामी भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2019-02-10 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको बोस्नियाली भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2019-04-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको इटालियन भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2019-04-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको संक्षिप्त व्याख्याको स्प्यानिश भाषामा अनुवाद, कुरआनीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2020-12-31 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको फिलिपिनी (तागालोग) भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको संक्षिप्त व्याख्याको बंगाली भाषामा अनुवाद, कुरआनीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित 2020-10-15 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरअानको संक्षिप्त व्याख्याको फारसी भाषामा अनुवाद, कुरअानीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2017-01-23 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको संक्षिप्त व्याख्याको चिनियाँ (चाइनिज) अनुवाद, कुरआनीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित । 2020-09-29 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

पवित्र कुरआनको संक्षिप्त व्याख्याको जापानी भाषामा अनुवाद, कुरआनीय अध्ययनहरूको व्याख्या केन्द्रद्वारा प्रकाशित 2020-10-01 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

अनुवादलार्इ प्रदर्शन गर्नुस् - अनुवादलार्इ डाउनलोड गर्नुस्
 
 

अरबी व्याख्याहरू

अरबी भाषामा अत्तफसीरुल मुयस्सर (सुविधायुक्त व्याख्या) जसलार्इ मुजमउल मलिक फहद पवित्र ग्रन्थ कुरआनको प्रिन्टिंग कोम्प्लेक्स मदीना मुनव्वराले प्रकाशित गरेको छ । 2017-02-15 - V1.0.0

व्याख्या - व्याख्यालार्इ डाउनलोड गर्नुस्

गरीबुल कुरअानबारे (कुरअानका अनोठा शब्दहरूबारे) अस्सेराज पुस्तकका शब्दहरूको अर्थ। 2017-02-15 - V1.0.0

व्याख्या - व्याख्यालार्इ डाउनलोड गर्नुस्
 
 

ती अनुवादहरू जसमा कार्य भइरहेको छ

اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الهولندية
اللغة الهولندية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

विकासकर्ताहरूका सेवाहरू

विकासकर्ताहरूका ती सेवाहरू जुन विकासकर्तालार्इ पवित्र कुरअानसित संबन्धित प्रोग्रामहरूको अविष्कारमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यले उपलब्ध गराइएको छ

XML

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् XML

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् XML

डाउनलोड गर्नुस्

CSV

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् CSV

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् CSV

डाउनलोड गर्नुस्

Excel

एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् Excel

डाउनलोड गर्नुस्


एकसल फाइलमा अनुवादहरूलार्इ डाउनलोड गर्नुस् Excel

डाउनलोड गर्नुस्