Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur'an

Hướng tới việc cung cấp các Tafsir và các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới

 

Mục lục các bản dịch

Duyệt các bản dịch nghĩa nội dung Qur'an bằng nhiều ngôn ngữ, với các tính năng tìm kiếm và tải xuống


Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, do nhóm dịch thuật của Trung tâm Dịch thuật Rowwad phối hợp với trang web www.Islamhouse.com thực hiện 2021-08-19 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية، ترجمها حسن عبد الكريم. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2017-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
 
 

Các bản dịch hoàn chỉnh

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، نسخة صحيح انترناشيونال، نشرها مركز نور إنترناشونال. 2019-12-24 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، ترجمها تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خان. 2019-12-27 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها. 2021-05-24 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh, do Tiến sĩ Irving chuyển ngữ và Tiến sĩ Muhammad Hijab kiểm thảo. 2021-09-27 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Anh - gồm bốn phần do Tiến sĩ Walid Bulaihish Al-'Umri dịch thuật 2021-03-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، ترجمها الدكتور نبيل رضوان، نشرها مركز نور إنترناشونال - طبعة عام 2017م. 2018-10-11 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pháp do Rashid Ma'-ash dịch thuật 2021-06-06 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، ترجمها محمد حميد الله. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2020-03-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật bởi Muhammad Ysa Garcia. Ấn bản năm 1433 A.H 2021-03-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الاسبانية، ترجمة مركز نور إنترناشونال. طبعة عام 2017م. 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإسبانية - نسخة أمريكا اللاتينية، ترجمة مركز نور إنترناشونال. طبعة عام 2017م. 2018-10-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية، ترجمها د. حلمي نصر. تم تصويبها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة - عام 1440. 2020-09-22 - V1.3.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية، ترجمها عبد الله الصامت (فرانك بوبنهايم) ود. نديم إلياس. 2021-01-07 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Đức, dịch thuật bởi Abu Ridho Muhammad bin Ahmad bin Rasul, xuất bản năm 2015. 2016-11-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ý, dịch thuật bởi 'Uthman Ash-Sharif, do Trung tâm Dịch thuật Rowwad xuất bản năm 1440 A.H 2021-03-25 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com, năm 1440 A.H. 2018-10-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dịch thuật bởi Sha'ban British. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-26 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التركية، ترجمها مجموعة من العلماء. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2017-05-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2021-03-18 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية، ترجمة شركة سابق، طبعة عام 2016 م. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-05-23 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية، ترجمة لجنة معتمدة من وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2018-04-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Indonesia, dịch thuật trực tiếp bởi Bộ vụ Islam Indonesia. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-04-04 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (تجالوج)، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2020-06-29 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Mã Lai do 'Abdullah Muhammad Basimiyah dịch thuật 2021-01-27 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư, dịch thuật bởi tập thể của Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2020-05-10 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ba Tư Dari do Mawlawi Muhammad Anwar Badakhshani dịch thuật 2021-02-16 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الاردية، ترجمها محمد إبراهيم جوناكري. تم تصويبها بمعرفة مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-02-23 - V1.1.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Georgia, dịch thuật dưới sự giám sát của Trung tâm Dịch thuật Rowwad - đã chia sẵn thành năm phần để kiểm duyệt. 2020-08-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية ترجمها د. أبو بكر محمد زكريا. 2021-05-22 - V1.1.1

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها محمد صالح باموكي. تم تصويبها بمعرفة مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2019-12-28 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Pashto, dịch thuật bởi Zakariya 'Abdus Salam, được kiểm duyệt bởi Mufti 'Abdul Wali Khan, xuất bản năm 1423 A.H. 2020-06-15 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، ترجمها بسيم كركوت. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرآي والتقييم والتطوير المستمر . 2017-04-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Bosnian, dịch thuật bởi Muhammad Mihanović. Xuất bản năm 2013. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2019-12-21 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2020-03-03 - V2.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Hassan Nahi, được xuất bản bởi Viện Tư tưởng và Văn minh Islam Albania vào năm 2006. 2019-12-22 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Albania, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com. Đang dịch thuật. 2020-08-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Serbia, dịch thuật bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.Islamhouse.com. Đang dịch thuật. 2021-06-22 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوكرانية، ترجمها د. ميخائيلو يعقوبوفيتش. طبعة عام 1433هـ. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-06-21 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2017-07-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

.ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأويغورية، ترجمها الشيخ محمد صالح. تم تصويبها بمعرفة مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2018-02-20 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، ترجمها سعيد ساتو، طبعة عام 1440هـ. 2021-04-27 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الكورية، يتم تطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع إسلام هاوس islamhouse.com 2021-06-23 - V1.0.3

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ, do nhóm dịch thuật của Trung tâm Dịch thuật Rowwad phối hợp với trang web www.Islamhouse.com thực hiện 2021-08-19 - V1.0.4

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية، ترجمها حسن عبد الكريم. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2017-05-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكازاخية، ترجمها خليفة ألطاي. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2017-03-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Kazakhstan, dịch thuật bởi Hiệp Hội từ thiện Khalifah Altai. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-05-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi 'Alaud Din Mansur, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-03-25 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Uzbek, dịch thuật bởi Muhammad Sadiq Muhamma Yusuf, xuất bản năm 1430 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2017-06-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأذرية، ترجمها علي خان موساييف. تم تصويبها بمعرفة مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-09-13 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tajik, dịch thuật bởi tập thể Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web www.islamhouse.com 2018-09-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الطاجيكية، ترجمها خوجه ميروف خوجه مير. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-07-27 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهندية، ترجمها عزيز الحق العمري. 2021-04-26 - V1.1.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة المليبارية، ترجمها عبد الحميد حيدر المدني وكونهي محمد. 2021-05-30 - V1.0.3

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Gujarati, dịch thuật bởi Rapila Al-'Umri, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Islam - Nadiad Gujrat, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai 2017 2018-09-17 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Marathi, dịch thuật bởi Muhammad Shafe' Ansari, được xuất bản bởi Quỹ Al-Bar - Mumbai. 2018-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التلغو، ترجمها عبد الرحيم بن محمد. 2020-06-03 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عبد الحميد الباقوي. 2021-01-07 - V1.0.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Tamil, do Sheikh 'Umar Sharif bin 'Abdus Salam chuyển ngữ 2021-01-13 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2020-06-26 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Assamese, dịch thuật bởi Sheikh Rafiqul Islam Habibur Rahman, năm 1438 A.H. 2021-04-14 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Khmer, do Hiệp hội Phát triển Xã hội Islam Campudia 2017-02-18 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة النيبالية، ترجمة جمعية أهل الحديث المركزية - النيبال. 2021-03-11 - V1.0.1

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التايلندية، ترجمها مجموعة من جمعية خريجي الجامعات والمعاهد بتايلاند. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2016-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Somali, dịch thuật bởi Sheikh Muhammad Ahmad 'Abdi, xuất bản năm 1412 A.H. Bản dịch đã được kiểm duyệt bởi Trung tâm Dịch thuật Rowwad và bản dịch gốc hiện đang có sẵn cho tham khảo, đóng góp ý kiến, đánh giá để không ngừng nâng cao. 2021-01-07 - V1.0.3

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها الدكتور عبد الله محمد أبو بكر والشيخ ناصر خميس. 2016-11-28 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Swahili do 'Ali Muhsin Al-Barwani dịch thuật 2021-03-09 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهوسا، ترجمها أبو بكر محمود جومي. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2021-01-07 - V1.2.1

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الامهرية، ترجمها الشيخ محمد صادق ومحمد الثاني حبيب. تم تصويبها بإشراف مركز رواد الترجمة، ويتاح الإطلاع على الترجمة الأصلية لغرض إبداء الرأي والتقييم والتطوير المستمر. 2019-12-25 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yoruba, dịch thuật bởi Sheikh Abu Rahimah Mika-il Ikweeni, xuất bản năm 1432 A.H 2021-03-30 - V1.0.5

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Oromie, dịch thuật bởi Ghali Abapur Abagona, xuất bản năm 2009. 2017-03-19 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ugandan, dịch thuật bởi tập thể Quỹ phát triển châu Phi 2019-10-13 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها ديان محمد. 2021-03-31 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكينيارواندية، ترجمها فريق جمعية مسلمي روندا. 2021-09-28 - V1.0.2

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Dagbania, do Muhammad Baba Ghtobo 2020-10-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Chichio, do Khalid Ibrahim Petala dịch thuật, bản dịch năm 2020. 2020-11-02 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Ashanti do Sheikh Harun Isma'el dịch thuật 2021-08-31 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Do Thái, được xuất bản bởi Trung tâm Dar Al-Salam ở Jerusalem 2020-09-30 - V1.0.0

Duyệt bản dịch

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng tiếng Yao do Muhammad bin 'Abdul Hamid Sulaika dịch thuật 2020-12-06 - V1.0.2

Duyệt bản dịch

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2021-08-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch
 
 
 

Bản ngắn gọn về Tafsir Qur'an

Phân tích ngắn gọn về Qur'an bằng tiếng Ả-rập do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Anh, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2022-08-22 - V1.1.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Pháp, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-10-03 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Indonesia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Việt ngữ, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-02-10 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Bosnia, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ý, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2019-04-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nga, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-12 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch thuật ngắn gọn về Tafsir Kinh Qur'an bằng tiếng Tây Ban Nha, bản gốc của Trung tâm Tafsir nghiên cứu Qur'an. 2020-12-31 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Philippin (Tajaluj), phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Bengali, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-15 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch tiếng Ba Tư, phân tích ngắn gọn về Qur'an do Trung Tâm Tafsir Nghiên Cứu Qur'an phát triển 2017-01-23 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Trung Quốc, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-09-29 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật, có nguồn tại Trung tâm Tafsir nghiên cứu Kinh Qur'an 2020-10-01 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الماليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

Duyệt bản dịch - Tải bản dịch
 
 

Các Tafsir tiếng Ả-rập

Tafsir Muyassir (phân tích sơ lược) bằng tiếng Ả-rập - do Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad chuyên xuất bản Qur'an tại Madinah Munawwarah ấn hành. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir

Ý nghĩa của các từ trong sách As-Saraj phân tích điều lạ trong Qur'an. 2017-02-15 - V1.0.0

Duyệt các Tafsir - Tải Tafsir
 
 

Các bản dịch đang được dịch thuật

اللغة الصربية
اللغة الصربية
اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Các dịch vụ của nhà phát triển

Các dịch vụ hướng đến của các nhà phát triển để cung cấp nội dung mà nhà phát triển cần để tạo phần mềm Qur'an

XML

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel XML

Tải về

CSV

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel CSV

Tải về

Excel

Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về


Tải các bản dịch bằng ứng dụng Excel Excel

Tải về