Enciklopedija Kur'ana

Ka omogućivanju pouzdanih komentara i prijevoda značenja časnog Kur'ana na svjetskim jezicima

 

Sadržaj prijevodā

Pregled prijevoda značenja Kur'ana na raznim jezicima s mogućnošću pretraživanja i preuzimanja


Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na bosanski jezik, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine. 2017-04-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović, prvo izdanje, 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center. 2019-12-21 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com 2020-03-03 - V2.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Potpuni prijevodi

Prijevod značenja Kur'ana na engleski jezik - Saheeh International - Distribucija Al-Muntada Al-Islami 2019-12-24 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - Taqiud-Din Al-Hilali and Muhsen Khan, izdato od strane "Al-Muntada Al-Islami" i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Kur'ana u Medini, 1417. hidžretske godine. 2019-12-27 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - Prijevod tima Ruwwad centra uz partnerstvo IslamHouse-a. 2021-05-24 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأنجليزية، ترجمها د. ارفينج وراجعها د. محمد حجاب. 2021-09-27 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية - أربعة اجزاء، ترجمة د. وليد بليهش العمري. 2021-03-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Dr. Nebil Ridvan, izdanje: Islamski forum, 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمها رشيد معاش. 2021-06-06 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Muhammed Hamidullah. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2020-03-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - preveo Muhammed Isa Garsija. Štampan 1433. godine po Hidžri. 2021-03-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - islamski forum, 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik za Latinsku Ameriku - Islamski forum, 2017. godine. 2018-10-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na portugalski jezik - Hilmi Nasr. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2020-09-22 - V1.3.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - preveli Abdullah es-Samit (bivše ime: Frank Bubenheim) i Dr. Nedim Ilijas. Izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. 2021-01-07 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - Ebu Rida Muhammed ibn Ahmed ibn Resul. Štampa 2015 g. 2016-11-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na talijanski jezik - preveo: Osman As-Sharif, izdavač: Ruwwad Center, 1440. godine po Hidžri 2021-03-25 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com, 1440., godine po Hidžri 2018-10-16 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Beriš. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2019-12-26 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Grupa prevodilaca Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini - 1422 h. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-05-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2021-03-18 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Sabik kompanija. Štampano 2016. godine. Napomena: Prijevodi naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-05-23 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - komisija ovlašćena od MInistarstva vjerskih poslova Indonezije. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1435. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2018-04-19 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Ministarstvo islamskih poslova Indonezije. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-04-04 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na filipinski (tagalog) jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com 2020-06-29 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الملايوية، ترجمها عبد الله محمد باسمية. 2021-01-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - tim Ruwwad Centra zajedno sa timom za perzijski jezik pri IslamHouse-u. 2020-05-10 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الدرية، ترجمها مولوی محمد انور بدخشانی. 2021-02-16 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na urdu jezik - Muhammed Ibrahim Džunakri. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-02-23 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na gruzijski jezik, radovi u toku od strane Ruwwad Center. Moguće je čitati prijevod pet džuzeva 2020-08-24 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bengalski jezik - Dr. Ebu Bekr Muhammed Zekerija. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1436. godine po Hidžri. 2021-05-22 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kurdski jezik - Muhammed Salih Bamuki. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2019-12-28 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na paštu jezik - Zekerija Abdusselam. Revizija: Muftija Abdulvelijj Han, štampan 1423. godine po Hidžri. 2020-06-15 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine. 2017-04-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović, prvo izdanje, 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center. 2019-12-21 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com 2020-03-03 - V2.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na albanski jezik - preveo Hasan Nahi, izdato od strane Albanskog instituta za islamsku misao i civilizaciju, i štampano 2006. godine. 2019-12-22 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2020-08-19 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com - جار العمل عليها 2021-06-22 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ukrajinski jezik - Dr. MIhailo Jakubović. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-06-21 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kineski jezik - Muhammed Mekin. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1987. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-07-13 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ujgurski jezik - Šejh Muhammed Salih. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1416. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2018-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Kur'ana na japanski jezik, preveo: Seid Sato, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1440. po Hidžri 2021-04-27 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na korejski jezik - Hamid Čoi. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-06-23 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2021-08-19 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na vijetnamski jezik - Hasen Abdulkerim. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-05-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Halifa et-Taj. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-03-30 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Humanitarno udruženje Halifa Altaj. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-05-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Ala'uddin Mensur. Štampao 1430. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-03-25 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Muhammed Sadik Muhammed Jusuf, štampa 1430. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-06-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na azerbejdžanski jezik - Šejh Ali Han Mosajev. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-09-13 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tadžički jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com 2018-09-29 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tadžički jezik - Hodža Mirov Hodža Mir. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-07-27 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana, 1433. godine po Hidžri. 2021-04-26 - V1.1.2

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na malajalamski jezik - preveo Abdulhamid Hajder el-Medeni i Kunhi Muhamed, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. 2021-05-30 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na gudžarati jezik - Rabila el-Umeri (direktor Centra za islamska pitanja i poduku - Nadijat Gožrat) Štampao i distribuirao institut "el-Birr", 2017. godine. 2018-09-17 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na marati jezik, preveo: Muhammed Šefi' Ensari, izdanje: Mu'essesetul-Birr, Mombai 2018-10-03 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na telugu jezik - Abdurrahim ibn Muhammed. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. 2020-06-03 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tamilski jezik - Abdul-Hamid Bakavij. Izdato od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana, u Medini, 1434. godine po Hidžri. 2021-01-07 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2021-01-13 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na singalski jezik, urađen od strane grupe Ruwwad centra, u suradnji sa islamhouse.com 2020-06-26 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na asamski jezik - Šejh Refikul-islam Habibur-rahman, 1438. godine po Hidžri. 2021-04-14 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kmerski jezik - udruženje "Razvoj kambodžanskog islamskog društva", 2012. godine. 2017-02-18 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na nepalski jezik - Centralno udruženje Ehlul-hadis, Nepal. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. 2021-03-11 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tajlanski jezik - Udruženje svršenika tajlandskih univerziteta i instituta. Štampao i distribuirao Kompleks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2016-10-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na somalijski jezik - Šejh Muhammed Ahmed Abdi. Štampano 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-01-07 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na svahilski jezik - preveli: Abdullah Muhammed i Nasir Hamis, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana, 1435. godine po Hidžri. 2016-11-28 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها علي محسن البرواني. 2021-03-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hausa jezik - preveo Ebu Bekr Mahmud Džomi, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. Bilješka: Neki navedeni ajeti prevedeni su od strane Ruwwad Center. Originalni prijevod dostupan za čitanje radi iznošenja mišljenja i ocjene prijevoda od strane čitalaca, u cilju kontinuiranog unapređivanja. 2021-01-07 - V1.2.1

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na amharski jezik - Šejh Muhammed Sadik i Muhammed es-Sani Habib. Štampan 2011. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2019-12-25 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na joruba jezik - Šejh Ebu Rahima Mihail Akvinski, 1432. godine po Hidžri. 2021-03-30 - V1.0.5

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na oromski jezik - Gali Ababur Abaguna, 2009. godine. 2017-03-19 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ugandski jezik, grupa prevodilaca Afričkog udruženja za razvoj 2019-10-13 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Kur'ana na inku jezik, preveo: Dejan Muhammed, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1419. po Hidžri 2021-03-31 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكينيارواندية، ترجمها فريق جمعية مسلمي روندا. 2021-09-28 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدغبانية، ترجمها محمد بابا غطوبو. 2020-10-29 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م. 2020-11-02 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأشانتية، ترجمها الشيخ هارون إسماعيل. 2021-08-31 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس. 2020-09-30 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا. 2020-12-06 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2021-08-01 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
 
 
 

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana na arapskom jeziku, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2017-02-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الإنجليزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Turski prijevod sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana. Izdanje Centra za kur'anska istraživanja "Tefsir". 2022-08-22 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevog sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana na francuski jezik. Izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2019-10-03 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevog sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik. Izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na vijetnamski jezik, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2019-02-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na bosanski jezik, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na talijanski jezik, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الروسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-12 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-12-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar za kur'anska istraživanja "Tefsir" 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na perzijski jezik. Izdanje: Centar za kur'anska istraživanja "Tefsir" 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-09-29 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الماليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Tefsiri na arapskom jeziku

Olakšani tefsir na arapskom jeziku, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. 2017-02-15 - V1.0.0

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira

Značenja riječi prema knjizi "Es-Siradž fi bejani garibil-Kur'an" 2017-02-15 - V1.0.0

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira
 
 

Prijevodi u toku

اللغة الصربية
اللغة الصربية
اللغة البلغارية
اللغة البلغارية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Usluge programera

Usluge upućene programerima imaju za cilj pružiti sadržaj koji programer treba u stvaranju svoga softvera vezanog za časni Kur'an.

XML

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje

CSV

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke CSV

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke CSV

Preuzimanje

Excel

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje