Prijevod značenja časnog Kur'ana - Ujgurski prijevod * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru


Broj stranice
1. سۈرە پاتىھە - Sura el-Fatiha 2. سۈرە بەقەرە - Sura el-Bekara 3. سۈرە ئال ئىمران - Sura Alu Imran 4. سۈرە نىسا - Sura en-Nisa 5. سۈرە مائىدە - Sura el-Maida 6. سۈرە ئەنئام - Sura el-En'am 7. سۈرە ئەئراپ - Sura el-A'araf 8. سۈرە ئەنپال - Sura el-Enfal 9. سۈرە تەۋبە - Sura et-Tevba 10. سۈرە يۇنۇس - Sura Junus 11. سۈرە ھۇد - Sura Hud 12. سۈرە يۈسۈپ - Sura Jusuf 13. سۈرە رەئد - Sura er-Ra'd 14. سۈرە ئىبراھىم - Sura Ibrahim 15. سۈرە ھىجر - Sura el-Hidžr 16. سۈرە نەھل - Sura en-Nahl 17. سۈرە ئىسرا - Sura el-Isra 18. سۈرە كەھپ - Sura el-Kehf 19. سۈرە مەريەم - Sura Merjem 20. سۈرە تاھا - Sura Ta-Ha 21. سۈرە ئەنبىيا - Sura el-Enbija 22. سۈرە ھەج - Sura el-Hadždž 23. سۈرە مۆمىنۇن - Sura el-Mu'minun 24. سۈرە نۇر - Sura en-Nur 25. سۈرە پۇرقان - Sura el-Furkan 26. سۈرە شۇئەرا - Sura eš-Šuara 27. سۈرە نەمل - Sura en-Neml 28. سۈرە قەسەس - Sura el-Kasas 29. سۈرە ئەنكەبۇت - Sura el-Ankebut 30. سۈرە رۇم - Sura er-Rum 31. سۈرە لوقمان - Sura Lukman 32. سۈرە سەجدە - Sura es-Sedžda 33. سۈرە ئەھزاب - Sura el-Ahzab 34. سۈرە سەبەئ - Sura Sebe 35. سۈرە پاتىر - Sura Fatir 36. سۈرە ياسىن - Sura Ja-Sin 37. سۈرە ساپپات - Sura es-Saffat 38. سۈرە ساد - Sura Sad 39. سۈرە زۇمەر - Sura ez-Zumer 40. سۈرە غاپىر - Sura Gafir 41. سۈرە پۇسسىلەت - Sura Fussilet 42. سۈرە شۇرا - Sura eš-Šura 43. سۈرە زۇخرۇپ - Sura ez-Zuhruf 44. سۈرە دۇخان - Sura ed-Duhan 45. سۈرە جاسىيە - Sura el-Džasija 46. سۈرە ئەھقاپ - Sura el-Ahkaf 47. سۈرە مۇھەممەد - Sura Muhammed 48. سۈرە پەتىھ - Sura el-Feth 49. سۈرە ھۇجۇرات - Sura el-Hudžurat 50. سۈرە قاپ - Sura Kaf 51. سۈرە زارىيات - Sura ez-Zarijat 52. سۈرە تۇر - Sura et-Tur 53. سۈرە نەجم - Sura en-Nedžm 54. سۈرە قەمەر - Sura el-Kamer 55. سۈرە رەھمان - Sura er-Rahman 56. سۈرە ۋاقىئە - Sura el-Vakia 57. سۈرە ھەدىد - Sura el-Hadid 58. سۈرە مۇجادەلە - Sura el-Mudžadela 59. سۈرە ھەشر - Sura el-Hašr 60. سۈرە مۇمتەھىنە - Sura el-Mumtehina 61. سۈرە سەپ - Sura es-Saff 62. سۈرە جۇمۇئە - Sura el-Džuma 63. سۈرە مۇناپىقۇن - Sura el-Munafikun 64. سۈرە تەغابۇن - Sura et-Tegabun 65. سۈرە تەلاق - Sura et-Talak 66. سۈرە تەھرىم - Sura et-Tahrim 67. سۈرە مۈلك - Sura el-Mulk 68. سۈرە قەلەم - Sura el-Kalem 69. سۈرە ھاققە - Sura el-Hakka 70. سۈرە مائارىج - Sura el-Mearidž 71. سۈرە نۇھ - Sura Nuh 72. سۈرە جىن - Sura el-Džinn 73. سۈرە مۇزەممىل - Sura el-Muzzemmil 74. سۈرە مۇدەسسىر - Sura el-Muddessir 75. سۈرە قىيامەت - Sura el-Kijama 76. سۈرە ئىنسان - Sura el-Insan 77. سۈرە مۇرسەلات - Sura el-Murselat 78. سۈرە نەبەئ - Sura en-Nebe 79. سۈرە نازىئات - Sura en-Naziat 80. سۈرە ئەبەسە - Sura Abese 81. سۈرە تەكۋىر - Sura et-Tekvir 82. سۈرە ئىنپىتار - Sura el-Infitar 83. سۈرە مۇتەپپىپىن - Sura el-Mutaffifin 84. سۈرە ئىنشىقاق - Sura el-Inšikak 85. سۈرە بۇرۇج - Sura el-Burudž 86. سۈرە تارىق - Sura et-Tarik 87. سۈرە ئەئلا - Sura el-A'la 88. سۈرە غاشىيە - Sura el-Gašija 89. سۈرە پەجر - Sura el-Fedžr 90. سۈرە بەلەد - Sura el-Beled 91. سۈرە شەمس - Sura eš-Šems 92. سۈرە لەيل - Sura el-Lejl 93. سۈرە زۇھا - Sura ed-Duha 94. سۈرە شەرھ - Sura eš-Šerh 95. سۈرە تىن - Sura et-Tin 96. سۈرە ئەلەق - Sura el-Alek 97. سۈرە قەدر - Sura el-Kadr 98. سۈرە بەييىنە - Sura el-Bejjina 99. سۈرە زەلزەلە - Sura ez-Zelzela 100. سۈرە ئادىيات - Sura el-Adijat 101. سۈرە قارىئە - Sura el-Karia 102. سۈرە تەكاسۇر - Sura et-Tekasur 103. سۈرە ئەسر - Sura el-Asr 104. سۈرە ھۈمەزە - Sura el-Humeza 105. سۈرە پىل - Sura el-Fil 106. سۈرە قۇرەيش - Sura Kurejš 107. سۈرە مائۇن - Sura el-Maun 108. سۈرە كەۋسەر - Sura el-Kevser 109. سۈرە كاپىرۇن - Sura el-Kafirun 110. سۈرە نەسر - Sura en-Nasr 111. سۈرە مەسەد - Sura el-Mesed 112. سۈرە ئىخلاس - Sura el-Ihlas 113. سۈرە پەلەق - Sura el-Felek 114. سۈرە ناس - Sura en-Nas
 
 
Prijevod značenja časnog Kur'ana - Ujgurski prijevod - Sadržaj prijevodā

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ujgurski jezik - Šejh Muhammed Salih. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1416. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Zatvaranje