Enciklopedija Kur'ana

Ka omogućivanju pouzdanih komentara i prijevoda značenja časnog Kur'ana na svjetskim jezicima

 

Sadržaj prijevodā

Pregled prijevoda značenja Kur'ana na raznim jezicima s mogućnošću pretraživanja i preuzimanja


الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović prvo izdanje 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة البوسنية ترجمها ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Potpuni prijevodi

Prijevod značenja Kur'ana na engleski jezik - Saheeh International - Al-Muntada Al-Islami

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - Taqiud-Din Al-Hilali and Muhsen Khan, izdato od strane "Al-Muntada Al-Islami" and i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Kur'ana u Medini, 1417. hidžretske godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Dr. Nebil Ridvan, izdanje: Islamski forum, 2017.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - preveo Muhammad Eisa Garsyiah. Štampan 1433. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - islamski forum, 2017.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik za Latinsku Ameriku - Islamski forum, 2017. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na portugalski jezik - Hilmi Nasr. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - preveli Abdullah es-Samit (bivše ime: Frank Bubenheim) i Dr. Nedim Ilijas. Izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - Ebu Rida Muhammed ibn Ahmed ibn Resul. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإيطالية ترجمها عثمان الشريف - مركز رواد الترجمة.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة التركية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Sabik kompanija. Štampano 2016. godine. Napomena: Prijevodi naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - komisija ovlašćena od MInistarstva vjerskih poslova Indonezije. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1435. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Ministarstvo islamskih poslova Indonezije. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الفلبينية (تجالوج) ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - tim za perzijski jezik u centru islamhouse.com

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - Dr. Husejn Tadži Klu Dari.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na urdu jezik - Muhammed Ibrahim Džunakri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bengalski jezik - Dr. Ebu Bekr Muhammed Zekerija. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1436. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kurdski jezik - Muhammed Salih Bamuki. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na paštu jezik - Zekerija Abdusselam. Revizija: Muftija Abdulvelijj Han, štampan 1423. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović prvo izdanje 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na albanski jezik - preveo Hasan Nahi, izdato od strane Albanskog instituca za islamsku misao i civilizaciju, i štampano 2006. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة البوسنية ترجمها ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ukrajinski jezik - Dr. MIhailo Jakubović. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kineski jezik - Muhammed Mekin. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1987. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ujgurski jezik - Šejh Muhammed Salih. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1416. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na japanski jezik - Ravajči Meta. Publikacija udruženja Japanski muslimani, 1982. godine. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na korejski jezik - Hamid Čoi. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na vijetnamski jezik - Hasen Abdulkerim. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Halifa et-Taj. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Humanitarno udruženje Halifa Taj. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Ala'uddin Mensur. Štampao 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Muhammed Sadik Muhammed Jusuf, štamoa 1430. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na azerbejdžanski jezik - Šejh Ali Han Mosajev. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الطاجيكية ترجمها من الفارسية وراجعها فريق متخصص مكلف من مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tadžički jezik - Hodža Mirov Hodža Mir. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na malajalamski jezik - preveo Abdulhamid Hajder el-Medeni, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na gudžarati jezik - Rabila el-Umeri. Štampao i distribuirao institut "el-Birr", 2017. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معانى القرآن للغة المراتية ترجمة محمد شفيع أنصاري، نشرتها مؤسسة البر - مومباي.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na telugu jezik - Abdurrahim ibn Muhammed. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة التاميلية، ترجمها الشيخ عبد الحميد الباقوي، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. عام الطبعة 1434هـ.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة السنهالية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na asamski jezik - Šejh Refikul-islam Habibur-rahman, 1438. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kmerski jezik - udruženje "Razvoj kambodžanskog islamskog društva", 2012. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na nepalski jezik - Centralno udruženje Ehlul-hadis, Nepal. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tajlanski jezik - Udruženje svršenika tajlandskih univerziteta i instituta. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na somalijski jezik - Šejh Muhammed Ahmed Abdi. Štampano 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة السواحلية ترجمها الدكتور عبدالله محمد أبو بكر والشيخ ناصر خميس، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. عام الطبعة 1435هـ.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hausa jezik - preveo Ebu Bekr Mahmud Džomi, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. Bilješka: Neki navedeni ajeti prevedeni su od strane Ruwwad Center. Originalni prijevod dostupan za čitanje radi iznošenja mišljenja i ocjene prijevoda od strane čitalaca, u cilju kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na amharski jezik - Šejh Muhammed Sadik i Muhammed es-Sani Habib. Štampan 2011. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na joruba jezik - Šejh Ebu Rahima MIhail Akvinski, 1432. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na oromski jezik - Gali Ababur Abaguna, 2009. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اللوغندية، ترجمها فريق المؤسسة الأفريقية للتنمية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 
 

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana na arapskom jeziku, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir".

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Turski prijevod sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana. Izdanje Centra za tefsir.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevog sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik. Izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir".

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar "Tefsir"

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na perzijski jezik.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Tefsiri na arapskom jeziku

Olakšani tefsir na arapskom jeziku, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini.

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira

معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن.

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira
 
 

Prijevodi u toku

اللغة الفلبينة - تجالوج
اللغة الفلبينية - تجالوج
اللغة الكردية
لغة الكردية
اللغة القرقيزية
اللغة القرقيزية
اللغة الأوارية
اللغة الأوارية
اللغة التركمانية
اللغة التركمانية

Usluge programera

Usluge upućene programerima imaju za cilj pružiti sadržaj koji programer treba u stvaranju svoga softvera vezanog za časni Kur'an.

XML

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje

Text

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Text

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Text

Preuzimanje

Excel

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje