Enciklopedija Kur'ana

Ka omogućivanju pouzdanih komentara i prijevoda značenja časnog Kur'ana na svjetskim jezicima

 

Sadržaj prijevodā

Pregled prijevoda značenja Kur'ana na raznim jezicima s mogućnošću pretraživanja i preuzimanja


www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2024-02-01 - V2.0.2

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF - EPUB - XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović prvo izdanje 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center. 2019-12-21 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine. 2017-04-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Potpuni prijevodi

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - radovi u toku od strane Ruwwad Center. Moguće je čitati prijevod 'amme džuza 2024-03-30 - V1.0.15

Pregledavanje prijevoda - PDF - PDF* -

Prijevod značenja Kur'ana na engleski jezik - Saheeh International - Al-Muntada Al-Islami 2022-07-20 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - Taqiud-Din Al-Hilali and Muhsen Khan, izdato od strane "Al-Muntada Al-Islami" and i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Kur'ana u Medini, 1417. hidžretske godine. 2019-12-27 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية - جار العمل عليها، ترجمة د. وليد بليهش العمري. 2023-03-12 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Dr. Nebil Ridvan, izdanje: Islamski forum, 2017. 2018-10-11 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمها رشيد معاش. 2021-06-06 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Muhammed Hamidullah. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2022-01-10 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - islamski forum, 2017. 2018-10-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - preveo Muhammad Eisa Garsyiah. Štampan 1433. godine po Hidžri. 2023-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik za Latinsku Ameriku - Islamski forum, 2017. godine. 2018-10-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na portugalski jezik - Hilmi Nasr. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2023-04-15 - V1.3.2

Pregledavanje prijevoda - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليونانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-04-01 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - preveli Abdullah es-Samit (bivše ime: Frank Bubenheim) i Dr. Nedim Ilijas. Izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. 2021-01-07 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - Ebu Rida Muhammed ibn Ahmed ibn Resul. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2016-11-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية، ترجمها عثمان الشريف، نشرها مركز رواد الترجمة عام 1440. 2022-08-29 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البلغارية. 2021-06-07 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الرومانية، نشرتها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا. عام 2010 م. 2022-03-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الهولندية، للمركز الإسلامي الهولندي. جار العمل عليها. 2024-03-16 - V2.0.4

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2019-12-26 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التركية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com . عام 1440. 2018-10-16 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-05-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na azerbejdžanski jezik - Šejh Ali Han Mosajev. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2023-12-04 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الجورجية، بإشراف مركز رواد الترجمة - جار العمل عليها. 2022-10-05 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة المقدونية، ترجمها وراجعها مجموعة من علماء مقدونيا. 2021-04-22 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na albanski jezik - preveo Hasan Nahi, izdato od strane Albanskog instituca za islamsku misao i civilizaciju, i štampano 2006. godine. 2019-12-22 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. جار العمل عليها 2022-11-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصربية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2024-04-01 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - PDF - PDF* -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكرواتية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-10-08 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

رجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الليتوانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2023-06-08 - V1.0.5

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ukrajinski jezik - Dr. MIhailo Jakubović. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-06-21 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Halifa et-Taj. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-03-30 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوزبكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-10-31 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - PDF - PDF* -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Muhammed Sadik Muhammed Jusuf, štamoa 1430. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-06-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Ala'uddin Mensur. Štampao 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-03-25 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الطاجيكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2024-03-26 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tadžički jezik - Hodža Mirov Hodža Mir. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2022-01-24 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة القيرغيزية، ترجمها شمس الدين حكيموف عبدالخالق، تمت مراجعتها وتطويرها بإشراف مركز رواد الترجمة. 2024-02-20 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Sabik kompanija. Štampano 2016. godine. Napomena: Prijevodi naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2022-05-26 - V1.1.2

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Ministarstvo islamskih poslova Indonezije. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-04-04 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - komisija ovlašćena od MInistarstva vjerskih poslova Indonezije. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1435. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2018-04-19 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (تجالوج)، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2023-10-31 - V1.1.2

Pregledavanje prijevoda - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية الإيرانيونية ، ترجمها الشيخ عبد العزيز غرو عالم سارو منتانج. 2022-12-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية المجندناوية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس Islamhouse.com 2023-08-29 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الملايوية، ترجمها عبد الله محمد باسمية. 2021-01-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kineski jezik - Muhammed Mekin. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1987. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2022-09-07 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الصينية، ترجمها ما يولونج "Ma Yulong"، بإشراف وقف بصائر لخدمة القرآن الكريم وعلومه. 2022-05-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية، ترجمها محمد مكين ، راجعها محمد سليمان مع آخرين من المختصين من أهل اللغة. 2024-03-18 - V1.0.5

Pregledavanje prijevoda - PDF - PDF* -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ujgurski jezik - Šejh Muhammed Salih. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1416. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2018-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، ترجمها سعيد ساتو، طبعة عام 1440هـ. 2024-02-27 - V1.0.10

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na korejski jezik - Hamid Čoi. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2022-03-03 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكورية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. جار العمل عليها 2024-03-05 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفيتنامية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام islamhouse.com. 2023-11-09 - V1.0.6

Pregledavanje prijevoda - PDF* -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na vijetnamski jezik - Hasen Abdulkerim. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2017-05-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tajlanski jezik - Udruženje svršenika tajlandskih univerziteta i instituta. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2016-10-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kmerski jezik - udruženje "Razvoj kambodžanskog islamskog društva", 2012. godine. 2021-10-25 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الخميرية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-03-13 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - tim za perzijski jezik u centru islamhouse.com 2024-01-01 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - PDF -

ترجمة تفسير السعدي إلى اللغة الفارسية. 2022-03-21 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الدرية، ترجمها مولوی محمد انور بدخشانی. 2021-02-16 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kurdski jezik - Muhammed Salih Bamuki. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2023-02-16 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية، ترجمها صلاح الدين عبدالكريم. 2021-03-28 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكردية الكرمنجية، ترجمها د. اسماعيل سگێری. 2022-01-13 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة البشتو ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس IslamHouse.com. 2024-02-15 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na paštu jezik - Zekerija Abdusselam. Revizija: Muftija Abdulvelijj Han, štampan 1423. godine po Hidžri. 2020-06-15 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، نشرها مركز دار السلام بالقدس. 2023-08-22 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na urdu jezik - Muhammed Ibrahim Džunakri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2021-11-29 - V1.1.2

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. 2023-01-30 - V1.1.4

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bengalski jezik - Dr. Ebu Bekr Muhammed Zekerija. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1436. godine po Hidžri. 2021-05-22 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معانى القرآن إلى اللغة المراتية، ترجمها محمد شفيع أنصاري، نشرتها مؤسسة البر - مومباي. 2018-10-03 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na telugu jezik - Abdurrahim ibn Muhammed. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. 2024-02-20 - V1.0.6

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na gudžarati jezik - Rabila el-Umeri. Štampao i distribuirao institut "el-Birr", 2017. godine. 2024-01-30 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda - PDF -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na malajalamski jezik - preveo Abdulhamid Hajder el-Medeni, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. 2021-05-30 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية ترجمها محمد حمزة بتور. 2024-03-17 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na asamski jezik - Šejh Refikul-islam Habibur-rahman, 1438. godine po Hidžri. 2024-01-31 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنجابية، ترجمها عارف حليم، نشرتها مكتبة دار السلام. 2022-10-26 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عمر شريف بن عبدالسلام. 2022-12-13 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda - PDF -

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عبد الحميد الباقوي. 2021-01-07 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام. 2024-02-22 - V1.0.5

Pregledavanje prijevoda - PDF -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na nepalski jezik - Centralno udruženje Ehlul-hadis, Nepal. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. 2021-03-11 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها علي محسن البرواني. 2021-03-09 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها الدكتور عبد الله محمد أبو بكر والشيخ ناصر خميس. 2016-11-28 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصومالية ترجمها عبدالله حسن يعقوب. 2024-01-15 - V1.0.16

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na amharski jezik - Šejh Muhammed Sadik i Muhammed es-Sani Habib. Štampan 2011. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja. 2023-12-04 - V1.1.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na joruba jezik - Šejh Ebu Rahima MIhail Akvinski, 1432. godine po Hidžri. 2021-11-16 - V1.0.6

Pregledavanje prijevoda - PDF -

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hausa jezik - preveo Ebu Bekr Mahmud Džomi, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. Bilješka: Neki navedeni ajeti prevedeni su od strane Ruwwad Center. Originalni prijevod dostupan za čitanje radi iznošenja mišljenja i ocjene prijevoda od strane čitalaca, u cilju kontinuiranog unapređivanja. 2021-01-07 - V1.2.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na oromski jezik - Gali Ababur Abaguna, 2009. godine. 2023-08-01 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة العفرية، ترجمها مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ محمود عبدالقادر حمزة. 1441هـ. 2022-05-24 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللوغندية، ترجمها فريق المؤسسة الأفريقية للتنمية. 2019-10-13 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها فودي/ سليمان كانتي. 2021-11-28 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكو، ترجمها كرامو/ بابا مامادي جاني. 2021-12-20 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكينيارواندية، ترجمها فريق جمعية مسلمي روندا. 2024-03-12 - V1.0.4

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكيروندية، ترجمها يوسف غهيتي. 2024-02-19 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة المورية ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع إسلام هاوس. 2024-03-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الدغبانية، ترجمها محمد بابا غطوبو. 2020-10-29 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الشيشيوا، ترجمها خالد إبراهيم بيتالا. نسخة عام 2020م. 2022-04-04 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الأشانتية، ترجمها الشيخ هارون إسماعيل. 2023-08-16 - V1.0.3

Pregledavanje prijevoda - PDF -
Please review the Terms and Policies
PDF XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة الياؤو، ترجمها محمد بن عبدالحميد سليكا. 2020-12-06 - V1.0.2

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلانية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com. 2022-02-09 - V1.0.1

Pregledavanje prijevoda
Please review the Terms and Policies
XML - CSV - Excel - API

ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اللينغالا، ترجمها زكريا محمد بالنغوغو. 2021-09-27 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda -
Please review the Terms and Policies
EPUB XML - CSV - Excel - API

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana na arapskom jeziku, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2017-02-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevog sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik. Izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir". 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na perzijski jezik. 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Turski prijevod sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana. Izdanje Centra za tefsir. 2021-08-22 - V1.1.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة البنغالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-07 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-08-24 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2021-09-14 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الإسبانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-12-31 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar "Tefsir" 2017-01-23 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2019-02-10 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2019-04-15 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2019-10-03 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الصينية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-09-29 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2020-10-01 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الأذرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الفولانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الهندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الكردية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة القيرغيزية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة البشتوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة السنهالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الصربية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة التاميلية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة التلغوية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة التايلندية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الأويغورية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

الترجمة الأوزبكية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية. 2024-02-20 - V1.0.0

Pregledavanje prijevoda

Tefsiri na arapskom jeziku

Olakšani tefsir na arapskom jeziku, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. 2017-02-15 - V1.0.0

Pregled tefsira

معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن. 2017-02-15 - V1.0.0

Pregled tefsira

Prijevodi u toku

اللغة الألمانية - ترجمة جديدة
اللغة الألمانية
اللغة الكنادية
اللغة الكنادية
اللغة الروسية
اللغة الروسية
اللغة الكورية
اللغة الكورية
اللغة السويدية
اللغة السويدية
اللغة اليونانية
اللغة اليونانية

Usluge programera

Usluge upućene programerima imaju za cilj pružiti sadržaj koji programer treba u stvaranju svoga softvera vezanog za časni Kur'an.

Developers API

XML

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

CSV

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke CSV

Excel

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel