Enciklopedija Kur'ana

Ka omogućivanju pouzdanih komentara i prijevoda značenja časnog Kur'ana na svjetskim jezicima

 

Sadržaj prijevodā

Pregled prijevoda značenja Kur'ana na raznim jezicima s mogućnošću pretraživanja i preuzimanja


الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović prvo izdanje 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Potpuni prijevodi

Prijevod značenja Kur'ana na engleski jezik - Saheeh International - Al-Muntada Al-Islami

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na engleski jezik - Taqiud-Din Al-Hilali and Muhsen Khan, izdato od strane "Al-Muntada Al-Islami" and i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Kur'ana u Medini, 1417. hidžretske godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Dr. Nebil Ridvan, izdanje: Islamski forum, 2017.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na francuski jezik - Muhammed Hamidullah. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - preveo Muhammad Eisa Garsyiah. Štampan 1433. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik - islamski forum, 2017.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na španski jezik za Latinsku Ameriku - Islamski forum, 2017. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na portugalski jezik - Hilmi Nasr. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1432. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - preveli Abdullah es-Samit (bivše ime: Frank Bubenheim) i Dr. Nedim Ilijas. Izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na njemački jezik - Ebu Rida Muhammed ibn Ahmed ibn Resul. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإيطالية، ترجمها عثمان الشريف، نشرها مركز رواد الترجمة عام 1440.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التركية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com . عام 1440.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na turski jezik - Šaban Brič. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Sabik kompanija. Štampano 2016. godine. Napomena: Prijevodi naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - komisija ovlašćena od MInistarstva vjerskih poslova Indonezije. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1435. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik - Ministarstvo islamskih poslova Indonezije. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (تجالوج)، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - tim za perzijski jezik u centru islamhouse.com

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na perzijski jezik - Dr. Husejn Tadži Klu Dari.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na urdu jezik - Muhammed Ibrahim Džunakri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الجورجية، جار العمل عليها بإشراف مركز رواد الترجمة - متاح للإطلاع خمسة أجزاء.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bengalski jezik - Dr. Ebu Bekr Muhammed Zekerija. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1436. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kurdski jezik - Muhammed Salih Bamuki. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na paštu jezik - Zekerija Abdusselam. Revizija: Muftija Abdulvelijj Han, štampan 1423. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Besim Korkut, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1977. godine.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na bosanski jezik - preveo Muhammed Mehanović prvo izdanje 2013. godine. Neki ajeti na koje je ukazano preveo je Ruwwad Center.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البوسنية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na albanski jezik - preveo Hasan Nahi, izdato od strane Albanskog instituca za islamsku misao i civilizaciju, i štampano 2006. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ukrajinski jezik - Dr. MIhailo Jakubović. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kineski jezik - Muhammed Mekin. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1987. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na ujgurski jezik - Šejh Muhammed Salih. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1416. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na japanski jezik - Ravajči Meta. Publikacija udruženja Japanski muslimani, 1982. godine. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na korejski jezik - Hamid Čoi. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na vijetnamski jezik - Hasen Abdulkerim. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1423. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Halifa et-Taj. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kazahski jezik - Humanitarno udruženje Halifa Taj. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Ala'uddin Mensur. Štampao 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na uzbečki jezik - Muhammed Sadik Muhammed Jusuf, štamoa 1430. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na azerbejdžanski jezik - Šejh Ali Han Mosajev. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الطاجيكية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالشراكة مع موقع دار الإسلام www.islamhouse.com.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tadžički jezik - Hodža Mirov Hodža Mir. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hindu jezik - Azizul-Hakk el-Amri. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1433. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na malajalamski jezik - preveo Abdulhamid Hajder el-Medeni, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1417. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na gudžarati jezik - Rabila el-Umeri. Štampao i distribuirao institut "el-Birr", 2017. godine.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معانى القرآن إلى اللغة المراتية، ترجمها محمد شفيع أنصاري، نشرتها مؤسسة البر - مومباي.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na telugu jezik - Abdurrahim ibn Muhammed. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التاميلية، ترجمها الشيخ عبد الحميد الباقوي، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. عام الطبعة 1434هـ.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

www.islamhouse.com ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السنهالية، ترجمها فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na asamski jezik - Šejh Refikul-islam Habibur-rahman, 1438. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na kmerski jezik - udruženje "Razvoj kambodžanskog islamskog društva", 2012. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na nepalski jezik - Centralno udruženje Ehlul-hadis, Nepal. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na tajlanski jezik - Udruženje svršenika tajlandskih univerziteta i instituta. Štampao i distribuirao Kompeks kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1422. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na somalijski jezik - Šejh Muhammed Ahmed Abdi. Štampano 1412. godine po Hidžri. Napomena: Prijevod nekih naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة السواحلية، ترجمها الدكتور عبد الله محمد أبو بكر والشيخ ناصر خميس، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. عام الطبعة 1435هـ.

Pregledavanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na hausa jezik - preveo Ebu Bekr Mahmud Džomi, izdato i štampano od strane Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini, 1434. godine po Hidžri. Bilješka: Neki navedeni ajeti prevedeni su od strane Ruwwad Center. Originalni prijevod dostupan za čitanje radi iznošenja mišljenja i ocjene prijevoda od strane čitalaca, u cilju kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na amharski jezik - Šejh Muhammed Sadik i Muhammed es-Sani Habib. Štampan 2011. godine. Napomena: Prijevod naznačenih ajeta je korigovan pod nadzorom Ruwwad centra. Omogućen je uvid u originalni prijevod radi prijedloga, ocjene i kontinuiranog unapređivanja.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na joruba jezik - Šejh Ebu Rahima MIhail Akvinski, 1432. godine po Hidžri.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod značenja Plemenitog Kur'ana na oromski jezik - Gali Ababur Abaguna, 2009. godine.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللوغندية، ترجمها فريق المؤسسة الأفريقية للتنمية.

Pregledavanje prijevoda

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأنكو، ترجمها ديان محمد، نشرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة - طبعة عام 1419هـ.

Pregledavanje prijevoda
 
 
 

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana

Sažeti tefsir Plemenitog Kur'ana na arapskom jeziku, izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir".

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Turski prijevod sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana. Izdanje Centra za tefsir.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الفرنسية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevog sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana na indonežanski jezik. Izdanje centra za kur'anske studije "Tefsir".

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Filipinski prijevod (Tagalog) sažetog tefsira Plemenitog Kur'ana, izdanje: Centar "Tefsir"

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda

Prijevod sažetog tefsira Kur'ana na perzijski jezik.

Pregledavanje prijevoda - Preuzimanje prijevoda
 
 

Tefsiri na arapskom jeziku

Olakšani tefsir na arapskom jeziku, izdanje Kompleksa kralja Fehda za štampanje Plemenitog Kur'ana u Medini.

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira

معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن.

Pregled tefsira - Preuzimanje tefsira
 
 

Prijevodi u toku

اللغة الفلبينة - تجالوج
اللغة الفلبينية - تجالوج
اللغة الكردية
لغة الكردية
اللغة القرقيزية
اللغة القرقيزية
اللغة الأوارية
اللغة الأوارية
اللغة التركمانية
اللغة التركمانية

Usluge programera

Usluge upućene programerima imaju za cilj pružiti sadržaj koji programer treba u stvaranju svoga softvera vezanog za časni Kur'an.

XML

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke XML

Preuzimanje

CSV

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke CSV

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke CSV

Preuzimanje

Excel

Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje


Preuzimanje prijevoda u obliku Excel datoteke Excel

Preuzimanje