Prijevod značenja časnog Kur'ana - Prijevod na paštu jezik * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru
1. الفاتحة - Sura el-Fatiha 2. البقرة - Sura el-Bekara 3. آل عمران - Sura Alu Imran 4. النساء - Sura en-Nisa 5. المائدة - Sura el-Maida 6. الأنعام - Sura el-En'am 7. الأعراف - Sura el-A'araf 8. الأنفال - Sura el-Enfal 9. التوبة - Sura et-Tevba 10. يونس - Sura Junus 11. هود - Sura Hud 12. يوسف - Sura Jusuf 13. الرعد - Sura er-Ra'd 14. ابراهيم - Sura Ibrahim 15. الحجر - Sura el-Hidžr 16. النحل - Sura en-Nahl 17. الإسراء - Sura el-Isra 18. الكهف - Sura el-Kehf 19. مريم - Sura Merjem 20. طه - Sura Ta-Ha 21. الأنبياء - Sura el-Enbija 22. الحج - Sura el-Hadždž 23. المؤمنون - Sura el-Mu'minun 24. النور - Sura en-Nur 25. الفرقان - Sura el-Furkan 26. الشعراء - Sura eš-Šuara 27. النمل - Sura en-Neml 28. القصص - Sura el-Kasas 29. العنكبوت - Sura el-Ankebut 30. الروم - Sura er-Rum 31. لقمان - Sura Lukman 32. السجدة - Sura es-Sedžda 33. الأحزاب - Sura el-Ahzab 34. سبإ - Sura Sebe 35. فاطر - Sura Fatir 36. يس - Sura Ja-Sin 37. الصافات - Sura es-Saffat 38. ص - Sura Sad 39. الزمر - Sura ez-Zumer 40. غافر - Sura Gafir 41. فصلت - Sura Fussilet 42. الشورى - Sura eš-Šura 43. الزخرف - Sura ez-Zuhruf 44. الدخان - Sura ed-Duhan 45. الجاثية - Sura el-Džasija 46. الأحقاف - Sura el-Ahkaf 47. محمد - Sura Muhammed 48. الفتح - Sura el-Feth 49. الحجرات - Sura el-Hudžurat 50. ق - Sura Kaf 51. الذاريات - Sura ez-Zarijat 52. الطور - Sura et-Tur 53. النجم - Sura en-Nedžm 54. القمر - Sura el-Kamer 55. الرحمن - Sura er-Rahman 56. الواقعة - Sura el-Vakia 57. الحديد - Sura el-Hadid 58. المجادلة - Sura el-Mudžadela 59. الحشر - Sura el-Hašr 60. الممتحنة - Sura el-Mumtehina 61. الصف - Sura es-Saff 62. الجمعة - Sura el-Džuma 63. المنافقون - Sura el-Munafikun 64. التغابن - Sura et-Tegabun 65. الطلاق - Sura et-Talak 66. التحريم - Sura et-Tahrim 67. الملك - Sura el-Mulk 68. القلم - Sura el-Kalem 69. الحاقة - Sura el-Hakka 70. المعارج - Sura el-Mearidž 71. نوح - Sura Nuh 72. الجن - Sura el-Džinn 73. المزمل - Sura el-Muzzemmil 74. المدثر - Sura el-Muddessir 75. القيامة - Sura el-Kijama 76. الانسان - Sura el-Insan 77. المرسلات - Sura el-Murselat 78. النبإ - Sura en-Nebe 79. النازعات - Sura en-Naziat 80. عبس - Sura Abese 81. التكوير - Sura et-Tekvir 82. الإنفطار - Sura el-Infitar 83. المطففين - Sura el-Mutaffifin 84. الإنشقاق - Sura el-Inšikak 85. البروج - Sura el-Burudž 86. الطارق - Sura et-Tarik 87. الأعلى - Sura el-A'la 88. الغاشية - Sura el-Gašija 89. الفجر - Sura el-Fedžr 90. البلد - Sura el-Beled 91. الشمس - Sura eš-Šems 92. الليل - Sura el-Lejl 93. الضحى - Sura ed-Duha 94. الشرح - Sura eš-Šerh 95. التين - Sura et-Tin 96. العلق - Sura el-Alek 97. القدر - Sura el-Kadr 98. البينة - Sura el-Bejjina 99. الزلزلة - Sura ez-Zelzela 100. العاديات - Sura el-Adijat 101. القارعة - Sura el-Karia 102. التكاثر - Sura et-Tekasur 103. العصر - Sura el-Asr 104. الهمزة - Sura el-Humeza 105. الفيل - Sura el-Fil 106. قريش - Sura Kurejš 107. الماعون - Sura el-Maun 108. الكوثر - Sura el-Kevser 109. الكافرون - Sura el-Kafirun 110. النصر - Sura en-Nasr 111. المسد - Sura el-Mesed 112. الإخلاص - Sura el-Ihlas 113. الفلق - Sura el-Felek 114. الناس - Sura en-Nas
Zatvaranje