Übersetzung der Bedeutungen von dem heiligen Quran - Paschto Übersetzung * - Übersetzungen


Bitte wählen Sie eine Surah
1. الفاتحة - Al-Fâtihah 2. البقرة - Al-Baqarah 3. آل عمران - Al -I-‘Imrân 4. النساء - An-Nisâ’ 5. المائدة - Al-Mâ’ida 6. الأنعام - Al-An‘âm 7. الأعراف - Al-A‘râf 8. الأنفال - Al-Anfâl 9. التوبة - At-Tawba 10. يونس - Yûnus 11. هود - Hûd 12. يوسف - Yûsuf 13. الرعد - Ar-Ra‘d 14. ابراهيم - Ibrâhîm 15. الحجر - Al-Hijr 16. النحل - An-Nahl 17. الإسراء - Al-Isrâ’ 18. الكهف - Al-Kahf 19. مريم - Maryam 20. طه - Tâ-Hâ 21. الأنبياء - Al-Anbiyâ’ 22. الحج - Al-Hajj 23. المؤمنون - Al-Mu’minûn 24. النور - An-Nûr 25. الفرقان - Al-Furqân 26. الشعراء - Ash-Shu‘arâ’ 27. النمل - An-Naml 28. القصص - Al-Qasas 29. العنكبوت - Al-‘Ankabût 30. الروم - Ar-Rûm 31. لقمان - Luqmân 32. السجدة - As-Sajdah 33. الأحزاب - Al-Ahzâb 34. سبإ - Saba’ 35. فاطر - Fâtir 36. يس - Yâ-Sîn 37. الصافات - As-Sâffât 38. ص - Sâd 39. الزمر - Az-Zumar 40. غافر - Ghâfir 41. فصلت - Fussilat 42. الشورى - Ash-shûrâ 43. الزخرف - Az-Zukhruf 44. الدخان - Ad-Dukhân 45. الجاثية - Al-Jâthiyah 46. الأحقاف - Al-Ahqâf 47. محمد - Muhammad 48. الفتح - Al-Fath 49. الحجرات - Al-Hujurât 50. ق - Qâf 51. الذاريات - Adh-Dhâriyât 52. الطور - At-Tûr 53. النجم - An-Najm 54. القمر - Al-Qamar 55. الرحمن - Ar-Rahmân 56. الواقعة - Al-Wâqi‘ah 57. الحديد - Al-Hadîd 58. المجادلة - Al-Mujâdilah 59. الحشر - Al-Hashr 60. الممتحنة - Al-Mumtahanah 61. الصف - As-Saff 62. الجمعة - Al-Jumu‘a 63. المنافقون - Al-Munâfiqûn 64. التغابن - At-Taghâbun 65. الطلاق - At-Talâq 66. التحريم - At-Tahrîm 67. الملك - Al-Mulk 68. القلم - Al-Qalam 69. الحاقة - Al-Hâqqa 70. المعارج - Al-Ma‘ârij 71. نوح - Nûh 72. الجن - Al-Jinn 73. المزمل - Al-Muzzammil 74. المدثر - Al-Muddaththir 75. القيامة - Al-Qiyâmah 76. الانسان - Al-Insân 77. المرسلات - Al-Mursalât 78. النبإ - An-Naba’ 79. النازعات - An-Nâzi‘ât 80. عبس - ‘Abasa 81. التكوير - At-Takwîr 82. الإنفطار - Al-Infitâr 83. المطففين - Al-Mutaffifîn 84. الإنشقاق - Al-Inshiqâq 85. البروج - Al-Burûj 86. الطارق - At-Târiq 87. الأعلى - Al-A‘lâ 88. الغاشية - Al-Ghâshiyah 89. الفجر - Al-Fajr 90. البلد - Al-Balad 91. الشمس - Ash-Shams 92. الليل - Al-Layl 93. الضحى - Ad-Dhuhâ 94. الشرح - Al-Sharh 95. التين - At-Tîn 96. العلق - Al-‘Alaq 97. القدر - Al-Qadr 98. البينة - Al-Bayyinah 99. الزلزلة - Al-Zalzalah 100. العاديات - Al-‘Adiyât 101. القارعة - Al-Qâri‘ah 102. التكاثر - At-Takâthur 103. العصر - Al-‘Asr 104. الهمزة - Al-Humazah 105. الفيل - Al-Fîl 106. قريش - Quraysh 107. الماعون - Al-Mâ‘ûn 108. الكوثر - Al-Kawthar 109. الكافرون - Al-Kâfirûn 110. النصر - An-Nasr 111. المسد - Al-Masad 112. الإخلاص - Al-Ikhlâs 113. الفلق - Al-Falaq 114. الناس - An-Nâs
Schließen