Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Puštonų k. vertimas - Zakaria * - Vertimų turinys


Prašome pasirinkti sūrą
1. الفاتحة - Sūra Al-Fāticha 2. البقرة - Sūra Al-Bakara 3. آل عمران - Sūra Al-’Imran 4. النساء - Sūra An-Nisa 5. المائدة - Sūra Al-Ma’idah’ 6. الأنعام - Sūra Al-An’am 7. الأعراف - Sūra Al-A’raf 8. الأنفال - Sūra Al-Anfal 9. التوبة - Sūra At-Taubah 10. يونس - Sūra Jūnus 11. هود - Sūra Hūd 12. يوسف - Sūra Jūsuf 13. الرعد - Sūra Ar-Ra’d 14. ابراهيم - Sūra Ibrahim 15. الحجر - Sūra Al-Chidžr 16. النحل - Sūra An-Nachl 17. الإسراء - Sūra Al-Isra’ 18. الكهف - Sūra Al-Kahf’ 19. مريم - Sūra Marjama 20. طه - Sūra Ta-Ha 21. الأنبياء - Sūra Al-Anbija 22. الحج - Sūra Al-Hadždž 23. المؤمنون - Sūra Al-Mu’minūn 24. النور - Sūra An-Nūr 25. الفرقان - Sūra Al-Furkan 26. الشعراء - Sūra Aš-Šu’ara 27. النمل - Sūra An-Naml 28. القصص - Sūra Al-kasas 29. العنكبوت - Sūra Al-’Ankabūt 30. الروم - Sūra Ar-Rūm 31. لقمان - Sūra Lukman 32. السجدة - Sūra As-Sadždah 33. الأحزاب - Sūra Al-Ahzab 34. سبإ - Sūra Saba’ 35. فاطر - Sūra Fatir 36. يس - Sūra Ja-Syn 37. الصافات - Sūra As-Saffat 38. ص - Sūra Sad 39. الزمر - Sūra Az-Zumar 40. غافر - Sūra Ghafir 41. فصلت - Sūra Fussilat 42. الشورى - Sūra Aš-Šūra 43. الزخرف - Sūra Az-Zukhruf 44. الدخان - Sūra Ad-Dukhan 45. الجاثية - Sūra Al-Džasyja 46. الأحقاف - Sūra Al-Ahkaaf 47. محمد - Sūra Muhammad 48. الفتح - Sūra Al-Fath 49. الحجرات - Sūra Al-Hudžuraat 50. ق - Sūra Kaaf 51. الذاريات - Sūra Az-Zaarijaat 52. الطور - Sūra At-Tūr 53. النجم - Sūra An-Nadžm 54. القمر - Sūra Al-Kamar 55. الرحمن - Sūra Ar-Rahmaan 56. الواقعة - Sūra Al-Vaaki`ah 57. الحديد - Sūra Al-Hadid 58. المجادلة - Sūra AlMudžaadilah 59. الحشر - Sūra Al-Chašr 60. الممتحنة - Sūra Al-Mumtachinah 61. الصف - Sūra As-Saf 62. الجمعة - Sūra Al-Džumuʻah 63. المنافقون - Sūra Al-Munaafikūn 64. التغابن - Sūra At-Taghaabun 65. الطلاق - Sūra At-Talaak 66. التحريم - Sūra At-Tachrym 67. الملك - Sūra Al-Mulk 68. القلم - Sūra Al-Kalam 69. الحاقة - Sūra Al-Chaakkah 70. المعارج - Sūra Al-Maʻaridž 71. نوح - Sūra Nūch 72. الجن - Sūra Al-Džinn 73. المزمل - Sūra Al-Muzzammil 74. المدثر - Sūra Al-Muddassir 75. القيامة - Sūra Al-Kijaamah 76. الانسان - Sūra Al-Insaan 77. المرسلات - Sūra Al-Mursalaat 78. النبإ - Sūra An-Naba’ 79. النازعات - Sūra An-Naaziʻaat 80. عبس - Sūra ʻAbasa 81. التكوير - Sūra At-Takuyr 82. الإنفطار - Sūra Al-Infitaar 83. المطففين - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. الإنشقاق - Sūra Al-Inšikaak 85. البروج - Sūra Al-Burūdž 86. الطارق - Sūra At-Taarik 87. الأعلى - Sūra Al-Aʻlaa 88. الغاشية - Sūra Al-Ghaašijah 89. الفجر - Sūra Al-Fadžr 90. البلد - Sūra Al-Balad 91. الشمس - Sūra Aš-Šams 92. الليل - Sūra Al-Lail 93. الضحى - Sūra Ad-Duchaa 94. الشرح - Sūra Aš-Šarch 95. التين - Sūra At-tyn 96. العلق - Sūra Al-ʻAlak 97. القدر - Sūra Al-Kadr 98. البينة - Sūra Al-Baijinah 99. الزلزلة - Sūra Az-Zalzalah 100. العاديات - Sūra Al- ʻAadijaat 101. القارعة - Sūra Al- Kaariʻah 102. التكاثر - Sūra At- Takaasur 103. العصر - Sūra Al-ʻAsr 104. الهمزة - Sūra Al-Humazah 105. الفيل - Sūra Al-Fyl 106. قريش - Sūra Al-Kuraiš 107. الماعون - Sūra Al-Maaʻūn 108. الكوثر - Sūra Al-Kausar 109. الكافرون - Sūra Al-Kaafirūn 110. النصر - Sūra An-Nasr 111. المسد - Sūra Al-Masad 112. الإخلاص - Sūra Al-Ikhlaas 113. الفلق - Sūra Al-Falak 114. الناس - Sūra An-Naas
Uždaryti