Prijevod značenja časnog Kur'ana - الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - Sadržaj prijevodā


Molimo, odaberite suru
1. ছুৰা আল-ফাতিহা - Sura el-Fatiha 2. ছুৰা আল-বাক্বাৰাহ - Sura el-Bekara 3. ছুৰা আলে ইমৰাণ - Sura Alu Imran 4. ছুৰা আন-নিছা - Sura en-Nisa 5. ছুৰা আল-মায়িদাহ - Sura el-Maida 6. ছুৰা আল-আনআম - Sura el-En'am 7. ছুৰা আল-আ'ৰাফ - Sura el-A'araf 8. ছুৰা আল-আনফাল - Sura el-Enfal 9. ছুৰা আত-তাওবাহ - Sura et-Tevba 10. ছুৰা ইউনুছ - Sura Junus 11. ছুৰা হূদ - Sura Hud 12. ছুৰা ইউছুফ - Sura Jusuf 13. ছুৰা আৰ-ৰাআদ - Sura er-Ra'd 14. ছুৰা ইব্ৰাহীম - Sura Ibrahim 15. ছুৰা আল-হিজৰ - Sura el-Hidžr 16. ছুৰা আন-নাহল - Sura en-Nahl 17. ছুৰা আল-ইছৰা - Sura el-Isra 18. ছুৰা আল-কাহাফ - Sura el-Kehf 19. ছুৰা মাৰয়াম - Sura Merjem 20. ছুৰা ত্বা-হা - Sura Ta-Ha 21. ছুৰা আল-আম্বীয়া - Sura el-Enbija 22. ছুৰা আল-হজ্জ - Sura el-Hadždž 23. ছুৰা আল-মু'মিনূন - Sura el-Mu'minun 24. ছুৰা আন-নূৰ - Sura en-Nur 25. ছুৰা আল-ফুৰক্বান - Sura el-Furkan 26. ছুৰা আশ্ব-শ্বুআৰা - Sura eš-Šuara 27. ছুৰা আন-নামল - Sura en-Neml 28. ছুৰা আল-ক্বাচাচ - Sura el-Kasas 29. ছুৰা আল-আনকাবূত - Sura el-Ankebut 30. ছুৰা আৰ-ৰূম - Sura er-Rum 31. ছুৰা লুক্বমান - Sura Lukman 32. ছুৰা আচ-ছাজদাহ - Sura es-Sedžda 33. ছুৰা আল-আহযাব - Sura el-Ahzab 34. ছুৰা ছাবা - Sura Sebe 35. ছুৰা ফাতিৰ - Sura Fatir 36. ছুৰা ইয়াছীন - Sura Ja-Sin 37. ছুৰা আচ-চা-ফফা-ত - Sura es-Saffat 38. ছুৰা চ'দ - Sura Sad 39. ছুৰা আঝ-ঝুমাৰ - Sura ez-Zumer 40. ছুৰা গাফিৰ - Sura Gafir 41. ছুৰা ফুচ্ছিলাত - Sura Fussilet 42. ছুৰা আশ্ব-শ্বুৰা - Sura eš-Šura 43. ছুৰা আঝ-ঝুখৰূফ - Sura ez-Zuhruf 44. ছুৰা আদ-দুখান - Sura ed-Duhan 45. ছুৰা আল-জাছিয়াহ - Sura el-Džasija 46. ছুৰা আল-আহক্বাফ - Sura el-Ahkaf 47. ছুৰা মুহাম্মদ - Sura Muhammed 48. ছুৰা আল-ফাতাহ - Sura el-Feth 49. ছুৰা আল-হুজুৰাত - Sura el-Hudžurat 50. ছুৰা ক্বাফ - Sura Kaf 51. ছুৰা আয-যাৰিয়াত - Sura ez-Zarijat 52. ছুৰা আত-তুৰ - Sura et-Tur 53. ছুৰা আন-নাজম - Sura en-Nedžm 54. ছুৰা আল-ক্বামাৰ - Sura el-Kamer 55. ছুৰা আৰ-ৰহমান - Sura er-Rahman 56. ছুৰা আল-ৱাক্বিয়াহ - Sura el-Vakia 57. ছুৰা আল-হাদীদ - Sura el-Hadid 58. ছুৰা আল-মুজাদালাহ - Sura el-Mudžadela 59. ছুৰা আল-হাশ্বৰ - Sura el-Hašr 60. ছুৰা আল-মুমতাহিনাহ - Sura el-Mumtehina 61. ছুৰা আচ-চফ - Sura es-Saff 62. ছুৰা আল-জুমুআহ - Sura el-Džuma 63. ছুৰা আল-মুনাফিকূন - Sura el-Munafikun 64. ছুৰা আত-তাগাবূন - Sura et-Tegabun 65. ছুৰা আত-তালাক্ব - Sura et-Talak 66. ছুৰা আত-তাহৰীম - Sura et-Tahrim 67. ছুৰা আল-মুল্ক - Sura el-Mulk 68. ছুৰা আল-কলম - Sura el-Kalem 69. ছুৰা আল-হা-ক্বাহ - Sura el-Hakka 70. ছুৰা আল-মাআৰিজ - Sura el-Mearidž 71. ছুৰা নূহ - Sura Nuh 72. ছুৰা আল-জ্বিন - Sura el-Džinn 73. ছুৰা আল-মুঝ্ঝাম্মিল - Sura el-Muzzemmil 74. ছুৰা আল-মুদ্দাচ্ছিৰ - Sura el-Muddessir 75. ছুৰা আল-ক্বিয়ামাহ - Sura el-Kijama 76. ছুৰা আল-ইনছান - Sura el-Insan 77. ছুৰা আল-মুৰছালাত - Sura el-Murselat 78. ছুৰা আন-নাবা' - Sura en-Nebe 79. ছুৰা আন-নাযিআত - Sura en-Naziat 80. ছুৰা আবাছা - Sura Abese 81. ছুৰা আত-তাকৱীৰ - Sura et-Tekvir 82. ছুৰা আল-ইনফিতাৰ - Sura el-Infitar 83. ছুৰা আল-মুতাফ্ফিফীন - Sura el-Mutaffifin 84. ছুৰা আল-ইনশ্বিক্বাক্ব - Sura el-Inšikak 85. ছুৰা আল-বুৰূজ - Sura el-Burudž 86. ছুৰা আত-ত্ব-ৰিক্ব - Sura et-Tarik 87. ছুৰা আল-আ'লা - Sura el-A'la 88. ছুৰা আল-গাশ্বিয়াহ - Sura el-Gašija 89. ছুৰা আল-ফজৰ - Sura el-Fedžr 90. ছুৰা আল-বালাদ - Sura el-Beled 91. ছুৰা আশ্ব-শ্বামচ - Sura eš-Šems 92. ছুৰা আল-লাইল - Sura el-Lejl 93. ছুৰা আদ-জুহা - Sura ed-Duha 94. ছুৰা আশ্ব-শ্বাৰাহ - Sura eš-Šerh 95. ছুৰা আত-তীন - Sura et-Tin 96. ছুৰা আল-আলাক্ব - Sura el-Alek 97. ছুৰা আল-ক্বদৰ - Sura el-Kadr 98. ছুৰা আল-বায়্যিনাহ - Sura el-Bejjina 99. ছুৰা আঝ-ঝালঝালাহ - Sura ez-Zelzela 100. ছুৰা আল-আদিয়াত - Sura el-Adijat 101. ছুৰা আল-ক্বাৰিআহ - Sura el-Karia 102. ছুৰা আত-তাকাছুৰ - Sura et-Tekasur 103. ছুৰা আল-আচৰ - Sura el-Asr 104. ছুৰা আল-হুমাঝাহ - Sura el-Humeza 105. ছুৰা আল-ফীল - Sura el-Fil 106. ছুৰা ক্বুৰাইশ্ব - Sura Kurejš 107. ছুৰা আল-মাঊন - Sura el-Maun 108. ছুৰা আল-কাউছাৰ - Sura el-Kevser 109. ছুৰা আল-কাফিৰূন - Sura el-Kafirun 110. ছুৰা আন-নাচৰ - Sura en-Nasr 111. ছুৰা আল-মাছাদ - Sura el-Mesed 112. ছুৰা আল-ইখলাচ - Sura el-Ihlas 113. ছুৰা আল-ফালাক্ব - Sura el-Felek 114. ছুৰা আন-নাচ - Sura en-Nas
Zatvaranje